Porównaj konta

Nowy FXTM Invest umożliwia inwestorom połączenie się z Twoją strategią po uiszczeniu opłaty. Przeczytaj więcejo FXTM Invest.

Proszę mieć na uwadze:

1Rachunki NGN są dostępne tylko dla klientów w Nigerii.

2Należy pamiętać, że Firma może według własnego uznania zmienić, w ciągu godziny przed zamknięciem sesji w każdy piątek, poziomy Stop Out i Wezwania do Uzupełnienia Depozytu odpowiednio z 50% do 100% i z 80% do 130%, dla wszystkich rachunków ECN MT4/MT5. Ponadto, uprzejmie informujemy, że Firma może przedłużyć okres obowiązywania tych zmian tak długo, jak uzna to za konieczne po otwarciu rynku, informując o tym Klienta z wyprzedzeniem na piśmie.

3Spready są płynne i mogą zwiększać się w określonych porach dnia, w zależności od warunków rynkowych.

4Egzotyczne pary nie są dostępne dla rachunków bez zamiany.

5Spready na poziomie instytucjonalnym oferowane są na rachunkach FXTM Pro pod warunkiem, że przez cały czas utrzymywane jest minimalne saldo rachunku w wysokości 25 000 EUR/GBP/USD. Jeśli saldo rachunku FXTM Pro spadnie poniżej wymaganej kwoty, oferta spreadu może powrócić do cen detalicznych do momentu doładowania rachunku. W takim przypadku klient zostanie o tym wcześniej powiadomiony. Ponadto, należy pamiętać, że handel akcjami jest dostępny tylko na rachunku FXTM Pro MT5, a minimalny wymagany depozyt to 250 000 EUR/GBP/USD.

6Należy pamiętać, że na wszystkich rachunkach MT4 z realizacją rynkową (ECN, ECN Zero i Pro) zaprogramowane poziomy SL/TP są niedozwolone. Jeśli klient chce dodać poziomy SL/TP, może zmodyfikować istniejącą pozycję po otwarciu zlecenia.

7W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Rachunku ECN MT4: maksymalny wolumen na transakcję to 5 lotów; w przypadku Indeksów Spot maksymalny wolumen to 50 lotów na transakcję w ECN Zero.

8W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Rachunku ECN MT4: maksymalny wolumen dla wszystkich transakcji obejmujących Indeksy Spot to 15 lotów i 50 lotów dla Towarów Spot.

9Prowizja w przypadku ECN MT4 jest pobierana tylko w przypadku otwarcia pozycji na poziomie dwukrotnie wyższym od poziomów określonych w powyższej tabeli (uwzględniając zarówno otwarcie, jak i zamknięcie pozycji). Szczegółowe informacje na temat prowizji dla rachunku ECN MT4 można znaleźć na Stronie Prowizje. W przypadku ECN MT5 prowizja jest ustalona na poziomie 4 USD za lota, przy otwarciu pozycji nalicza się 2 USD, a przy zamknięciu pozycji 2 USD.

10Należy pamiętać, że wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od symbolu i serwera. Więcej informacji na ten temat znajduje się sekcji Dźwignia finansowa i wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

11Należy pamiętać, że Spółka może według własnego uznania przełączyć dźwignię na maksymalnie 1:100 dla wszystkich par walutowych i metali spot w ciągu godziny przed zakończeniem sesji w każdy piątek, jeżeli jakiekolwiek pozycje są otwarte, zamknięte lub zmodyfikowane na standardowym rachunku MT4 Standard lub MT4 Cent. Jednak przed rozpoczęciem kolejnej sesji giełdowej dźwignia zostanie zresetowana na podstawie całkowitego wolumenu otwartych pozycji na rachunku. Ponadto, uprzejmie informujemy, że Firma może przedłużyć okres obowiązywania tych zmian tak długo, jak uzna to za konieczne po otwarciu rynku, informując o tym Klienta z wyprzedzeniem na piśmie.

12 Na serwerze Cent 1 wielkość w lotach wynosi 0,01 Standardowych Lotów lub 1.000 jednostek. Maksymalny wolumen na transakcję na serwerze Cent wynosi 100 Centów i jest równy 1 Standardowemu Lotowi lub 100.000 jednostek.

13FXTM stosuje korekty dywidendowe dla akcji i indeksów spot, gdy pozycje zostają otwarte po końcu sesji giełdowej, w dniu roboczym poprzedzającym dzień ex-dividend. Należy jednak pamiętać, że korekta dywidendowa ma miejsce przed otwarciem rynku w dniu ex-dividend. Jeśli klient posiada pozycje kupna, jego konto zostanie zasilone stałą kwotą dywidendy. Jeśli klient utrzymuje pozycje sprzedaży, wówczas kwota dywidendy zostanie obciążona z jego rachunku.

14W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Standardowym Rachunku MT4: maksymalny wolumen na transakcję to 5 lotów; maksymalny wolumen dla wszystkich zleceń obejmujących Indeksy Spot to 15 lotów i 50 dla Towarów Spot

15Rachunki Cent oferują stałą dźwignię finansową, która jest oparta na Twoim doświadczeniu i wiedzy i może być zmieniana w MyFXTM.

17Należy pamiętać, że dla klientów zamieszkałych w Nigerii wymagane są minimalne wpłaty w wysokości $/€/£ 100 lub ₦40,000 dla rachunków standardowych, $/€/£200 lub ₦80,000 dla rachunków Advantage Plus i $/€/£200 lub ₦80,000 dla rachunków Advantage. Dla klientów mieszkających w Tanzanii i RPA wymagane są minimalne wpłaty w wysokości $/€/£100 dla rachunków standardowych, $/€/£200 dla rachunków Advantage Plus i $/€/£500 dla rachunków Advantage.

18Prowizje za handel akcjami na PRO MT5 są zmienne i zależą od wolumenu zlecenia. Więcej informacji można znaleźć na Stronie Prowizji.

19Zwracamy uwagę, że podczas codziennego rolloveru od godziny 23:59:59 (czas serwera MT) i przez kilka sekund nasze serwery przestają akceptować wszelkie zlecenia z uwagi na przetwarzanie danych w związku z przygotowaniem zestawień dziennych i miesięcznych.

Scroll Top
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).