Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. FT Global Ltd podlega regulacji IFSC.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. FT Global Ltd podlega regulacji IFSC.

Porównaj konta

Nowy FXTM Invest umożliwia inwestorom połączenie się z Twoją strategią po uiszczeniu opłaty. Przeczytaj więcejo FXTM Invest.

Proszę mieć na uwadze:

1Rachunki NGN są dostępne tylko dla klientów w Nigerii.

2Należy pamiętać, że Firma może według własnego uznania zmienić, w ciągu godziny przed zamknięciem sesji w każdy piątek, poziomy Stop Out i Wezwania do Uzupełnienia Depozytu odpowiednio z 50% do 100% i z 80% do 130%, dla wszystkich rachunków ECN MT4/MT5. Ponadto, uprzejmie informujemy, że Firma może przedłużyć okres obowiązywania tych zmian tak długo, jak uzna to za konieczne po otwarciu rynku, informując o tym Klienta z wyprzedzeniem na piśmie.

3Spready są płynne i mogą zwiększać się w określonych porach dnia, w zależności od warunków rynkowych.

4Egzotyczne pary nie są dostępne dla rachunków bez zamiany.

5Spready na poziomie instytucjonalnym oferowane są na rachunkach FXTM Pro pod warunkiem, że przez cały czas utrzymywane jest minimalne saldo rachunku w wysokości 25.000 EUR/GBP/USD. Jeśli saldo rachunku FXTM Pro spadnie poniżej wymaganej kwoty, oferta spreadu może powrócić do cen detalicznych do czasu zasilenia rachunku. W takim przypadku klient zostanie o tym wcześniej poinformowany.

6Należy pamiętać, że na wszystkich rachunkach MT4 z realizacją rynkową (ECN, ECN Zero i Pro) zaprogramowane poziomy SL/TP są niedozwolone. Jeśli klient chce dodać poziomy SL/TP, może zmodyfikować istniejącą pozycję po otwarciu zlecenia.

8W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Rachunku ECN MT4: maksymalny wolumen na transakcję to 5 lotów; w przypadku Indeksów Spot maksymalny wolumen to 50 lotów na transakcję w ECN Zero.

9W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Rachunku ECN MT4: maksymalny wolumen dla wszystkich transakcji obejmujących Indeksy Spot to 15 lotów i 50 lotów dla Towarów Spot.

10Prowizja w przypadku ECN MT4 jest pobierana tylko w przypadku otwarcia pozycji na poziomie dwukrotnie wyższym od poziomów określonych w powyższej tabeli (uwzględniając zarówno otwarcie, jak i zamknięcie pozycji). Szczegółowe informacje na temat prowizji dla rachunku ECN MT4 można znaleźć na Stronie Prowizje. W przypadku ECN MT5 prowizja jest ustalona na poziomie 4 USD za lota, przy otwarciu pozycji nalicza się 2 USD, a przy zamknięciu pozycji 2 USD.

11Należy pamiętać, że wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od symbolu i serwera. Więcej informacji na ten temat znajduje się sekcji Dźwignia finansowa i wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

12Należy pamiętać, że Spółka może według własnego uznania przełączyć dźwignię na maksymalnie 1:100 dla wszystkich par walutowych i metali spot w ciągu godziny przed zakończeniem sesji w każdy piątek, jeżeli jakiekolwiek pozycje są otwarte, zamknięte lub zmodyfikowane na standardowym rachunku MT4 Standard lub MT4 Cent. Jednak przed rozpoczęciem kolejnej sesji giełdowej dźwignia zostanie zresetowana na podstawie całkowitego wolumenu otwartych pozycji na rachunku. Ponadto, uprzejmie informujemy, że Firma może przedłużyć okres obowiązywania tych zmian tak długo, jak uzna to za konieczne po otwarciu rynku, informując o tym Klienta z wyprzedzeniem na piśmie.

13 Na serwerze Cent 1 wielkość w lotach wynosi 0,01 Standardowych Lotów lub 1.000 jednostek. Maksymalny wolumen na transakcję na serwerze Cent wynosi 100 Centów i jest równy 1 Standardowemu Lotowi lub 100.000 jednostek.

15FXTM stosuje korekty z tytułu dywidend od Akcji i Indeksów Spot, gdy pozycje pozostają otwarte w dniu, w którym zaczyna się okres bez prawa do dywidendy. W przypadku posiadania przez klienta pozycji kupna, jego rachunek zostanie zasilony kwotą dywidendy. W przypadku posiadania przez klienta pozycji sprzedaży, kwota dywidendy zostanie pobrana z jego rachunku.

16W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Standardowym Rachunku MT4: maksymalny wolumen na transakcję to 5 lotów; maksymalny wolumen dla wszystkich zleceń obejmujących Indeksy Spot to 15 lotów i 50 dla Towarów Spot

17Rachunki Cent oferują stałą dźwignię finansową, która jest oparta na Twoim doświadczeniu i wiedzy i może być zmieniana w MyFXTM.

18Prowizje dotyczące kryptowalut zależą od waluty Rachunku: 15 USD/lota, 12,5 EUR/lota, 11,5 GBP/lota lub 5 400 NGN/lota za round turna.

19Nie ma minimalnych wymogów w zakresie depozytów dla rachunków standardowych prowadzonych przez klientów zamieszkałych w Tanzanii i Republice Południowej Afryki.

20Nie ma minimalnych wymogów w zakresie depozytów na rachunkach ECN Zero prowadzonych przez klientów zamieszkałych w Tanzanii i Republice Południowej Afryki. W przypadku rachunków ECN MT4 i MT5 klienci mieszkający w RPA, Tanzanii i Nigerii są zobowiązani do wpłacenia minimalnej kwoty w wysokości $/€/£100 lub ₦20/000 (Naira jest dostępna tylko dla klientów w Nigerii).

Scroll Top