Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).

CFD na Indeksy

Trading Contract for Difference

Czym jest kontrakt CFD?

Kontrakt na różnice kursowe (Contract for Difference, CFD) to umowa zawierana pomiędzy kupującym a sprzedającym, według której sprzedający musi wypłacić kupującemu kwotę równą różnicy między wartością aktywów w chwili zawarcia umowy a ich wartością bieżącą. Wykorzystywanie CFD ma wiele zalet, które sprawiły, że kontrakty te stały się niezwykle popularne.

Zalety CFD

  • Kontrakty CFD ułatwiają korzystanie zarówno z pozycji sprzedaży, jak i kupna. Wymogi dotyczące marginesu w przypadku pozycji sprzedaży są takie same jak w przypadku pozycji kupna. Dla pozycji sprzedaży nie istnieją dodatkowe reguły sprzedaży.
  • Wykorzystywanie kontraktów CFD jest dużo mniej kosztowne niż handel instrumentami bazowymi, kontraktami indeksowymi lub futures; pozwala jednocześnie odnosić te same korzyści.
  • Niezbędnym elementem jest realizacja, która następuje bez opóźnień i bez zakłócania transakcji.
  • Korzystanie z CFD pozwala na osiąganie zysków nawet w przypadku niekorzystnej sytuacji na rynku, użytkownik dysponuje bowiem możliwością wykorzystania pozycji sprzedaży.

Kompletną listę kontraktów CFD na Wskaźników znajdziesz w specyfikacji kontraktu.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Specyfikacji kontraktów.

Scroll Top