Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał podlega ryzyku. Możesz stracić więcej niż zainwestowałeś. FT Global Ltd podlega regulacji IFSC.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony

CFD na Indeksy

Trading Contract for Difference

Czym jest kontrakt CFD?

Kontrakt na różnice kursowe (Contract for Difference, CFD) to umowa zawierana pomiędzy kupującym a sprzedającym, według której sprzedający musi wypłacić kupującemu kwotę równą różnicy między wartością aktywów w chwili zawarcia umowy a ich wartością bieżącą. Wykorzystywanie CFD ma wiele zalet, które sprawiły, że kontrakty te stały się niezwykle popularne.

Zalety CFD

  • Kontrakty CFD ułatwiają korzystanie zarówno z pozycji sprzedaży, jak i kupna. Wymogi dotyczące marginesu w przypadku pozycji sprzedaży są takie same jak w przypadku pozycji kupna. Dla pozycji sprzedaży nie istnieją dodatkowe reguły sprzedaży.
  • Wykorzystywanie kontraktów CFD jest dużo mniej kosztowne niż handel instrumentami bazowymi, kontraktami indeksowymi lub futures; pozwala jednocześnie odnosić te same korzyści.
  • Niezbędnym elementem jest realizacja, która następuje bez opóźnień i bez zakłócania transakcji.
  • Korzystanie z CFD pozwala na osiąganie zysków nawet w przypadku niekorzystnej sytuacji na rynku, użytkownik dysponuje bowiem możliwością wykorzystania pozycji sprzedaży.

Kompletną listę kontraktów CFD na Wskaźników znajdziesz w specyfikacji kontraktu.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Specyfikacji kontraktów.