Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).

Kontrakty CFD na akcje

Inwestuj w akcje swoich ulubionych firm

Definicja CFD

CFD to skrót oznaczający Contract for Difference (kontrakt na różnice kursowe). Jest on umową między dwiema stronami, kupującym i sprzedającym, w której kupujący zobowiązuje się wypłacić kupującemu kwotę równą różnicy pomiędzy bieżącą wartością aktywów a ich wartością w dniu zawarcia umowy. Wykorzystywanie CFD ma wiele zalet, które sprawiają, że kontrakty te stale zyskują na popularności.

Definicja kontraktu CFD na akcje

ForexTime (FXTM) zapewnia dostęp do rynku akcji poprzez oferowanie kontraktów na akcje CFD. Dzięki kontraktom na akcje CFD handel danymi akcjami nie wymaga ich fizycznego posiadania. Inwestor może dokonać zakupu lub sprzedaży akcji korporacji, która jest obecna na rynku akcji.

Oferujemy kontrakty CFD na akcje ponad 40 największych firm, w tym Amazon, Apple, Microsoft i American Express.

Zalety CFD

  • Możliwość korzystania zarówno z pozycji kupna, jak i sprzedaży. Dla pozycji sprzedaży nie istnieją dodatkowe reguły sprzedaży lub inne wymogi związane z marginesem. Ponieważ kupno i sprzedaż akcji faktycznie nie mają miejsca, następuje wyeliminowanie kosztów kredytu.
  • Możliwość korzystania z dźwigni: w przypadku kontraktów CFD dźwignia jest wyższa niż w przypadku tradycyjnych transakcji. Wymogi dotyczące marginesu często rozpoczynają się od 2%. Wyższa dźwignia umożliwia obrót większymi sumami, wymagając jednocześnie niewielkiego wkładu.
  • Szeroki dostęp do rynków akcji: brak surowych ograniczeń w zakresie wymogów związanych z marginesem ułatwia dostęp do rynków akcji.
  • High speed execution: execution is immediate so the possibility of delay is avoided altogether.
  • Możliwość osiągania zysków nawet w przypadku niekorzystnej sytuacji na rynku: korzystanie z pozycji sprzedaży i kupna zapewnia możliwość dostosowania się do sytuacji na rynku, chroniąc w ten sposób inwestorów przed negatywnym wpływem panującej na nim sytuacji.

Godziny handlowe

Godziny handlowe dotyczące kontraktów CFD na akcje są takie same jak godziny handlowe giełdy, na której odbywa się rzeczywisty obrót akcjami.

Scroll Top