คำถามที่พบบ่อย

What can we help you with today?

การจัดทำเอกสาร

 • บัญชีของคุณจะต้องได้รับการตรวจสอบและมีสถานะ 'อนุมัติแล้ว' เพื่อรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดภายใน MyFXTM และสามารถที่จะ 'ฝาก' และ 'ถอน' เงินเช่นเดียวกับการซื้อขาย
 • ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เราจะต้องได้รับเอกสารจากลูกค้าก่อนที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพวกเขา
 1. หลักฐานแสดงตัวตน - หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับรถ
    หากเอกสารประจำตัวที่คุณได้ให้ไว้ระบุที่อยู่ที่ถูกต้องแล้วอาจไม่จำเป็นต้องให้หลักฐานเอกสารที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม 
 2. หลักฐานการพำนักอาศัย - ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค

หลักฐานแสดงตัวตน: โปรดทราบว่าคุณต้องส่งสำเนาสีของเอกสารประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง

หลักฐานการพำนักอาศัย: โปรดทราบว่านี่ควรจะเป็นสำเนาสีและต้องมีการออกให้เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน ตัวอย่างของเอกสารที่สามารถส่งมาได้มีดังนี้: 
   

 • บิลค่าน้ำ/แก๊ส/ไฟฟ้า/อินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์
 • ใบรับรองถิ่นที่พักอาศัยหรือสัญญาเช่า 

คุณสามารถส่งเอกสารของคุณไปที่ documents@fxtm.com

สิ่งที่คุณต้องทราบเมื่อทำการอัปโหลดเอกสารของคุณคือ:

 • ขนาดของเอกสารต้องไม่เกิน 25 MB
 • เราสามารถรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: gif, jpg, tiff, png, doc, docx และรูปแบบไฟล์ pdf

โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาที 

โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถให้เอกสารที่จำเป็นแก่เราได้รวดเร็วเพียงใด เมื่อเอกสารถูกส่งมาแล้ว เราสามารถทำการอนุมัติบัญชีภายใน 10 นาทีในช่วงโมงการทำงาน หากคุณต้องการตรวจสอบสถานะเอกสารของคุณ กรุณาติดต่อเราผ่านทาง คุยกับเรา และเราสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ทันที หากเราต้องการเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ เราจะส่งอีเมลไปแจ้งให้คุณทราบ

คุณมีตัวเลือกต่อไปนี้:

 • หากเอกสารประจำตัวที่คุณให้ไว้ระบุที่อยู่ของคุณแล้ว อาจไม่จำเป็นต้องให้หลักฐานเอกสารที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม
 • ส่งเอกสารทางเลือกมาให้เรา เช่น ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตร ใบรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย บิลค่าโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาเช่า
 • สามารถส่งเอกสารประจำตัวเพิ่มเติมซึ่งระบุที่อยู่ของคุณ
 • หากคุณไม่มีเอกสารใด ๆ ข้างต้น กรุณาส่งเอกสารอย่างเป็นทางการใด ๆ ที่ระบุชื่อและที่อยู่อาศัยมาที่เราหรือส่งอีเมลไปที่ documents@fxtm.com สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • บัตรผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • หนังสือเดินทางและใบแจ้งยอดธนาคารที่มีการออกให้ไม่เกิน 12 เดือน

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • PAN Card และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 12 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • หนังสือเดินทาง (หน้าภาพถ่ายและหน้าที่อยู่)
  หรือ
 • Aadhaar Card (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • บัตรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ที่ระบุที่พำนักอาศัย

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • หนังสือเดินทางและใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภคที่มีการออกให้ไม่เกิน 12 เดือน

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • หนังสือเดินทางและใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภคที่มีการออกให้ไม่เกิน 12 เดือน

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • หนังสือเดินทางและใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภคที่มีการออกให้ไม่เกิน 12 เดือน

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • ใบอนุญาตขับรถ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ที่ระบุที่พำนักอาศัย
  หรือ
 • เดินทาง 
Back to FAQ
Scroll Top
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)