ฟีดข่าวผู้จัดการกลยุทธ์

หากคุณยังคงพยายามตัดสินใจว่าผู้จัดการกลยุทธ์รายใดเหมาะกับเป้าหมายการลงทุนและลักษณะการเทรดของคุณมากที่สุด คุณก็มาถูกที่แล้ว ที่นี่จะช่วยให้คุณได้รับข่าวสาร ข้อมูลอัพเดตและการพัฒนาล่าสุดจากผู้จัดการกลยุทธ์โดยตรง

ต้องการเจาะจงดูผู้จัดการหากพอใจกับข่าวของพวกเขาใช่ไหม เพียงคลิกที่โปรไฟล์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ ระดับความเสี่ยงและอื่นๆ อีกมากมาย!

 

Welcome

Today's market was better than yesterday Let's see how tomorrow goes

Welcome

Today's market was better than yesterday Let's see how tomorrow goes

To investors

hello body, I am back! Withdrawal of the profit each month is better than all in long time.

The U.S. Dollar Amid Mixed Signals from Global Cen

The trading week opened with the U.S. dollar gaining traction through safe-haven capital inflows, catalyzed by a less-than-anticipated easing in the People's Bank of China's prime lending rate. While the currency initially benefitted from this tailwind, it faced challenges in sustaining its bullish trajectory by mid-week, notwithstanding a concurrent surge in U.S. 10-year Treasury yields to historical peaks. On Wednesday, the dollar's resilience was conspicuously evidenced against the British pound, the Euro, and the Australian dollar, largely attributed to subdued flash Purchasing Managers' Index (PMI) readings across key economies. However, intraday gains were subsequently neutralized as domestic PMI metrics also underperformed market expectations. Adding a bearish overlay to the market sentiment was a labor report indicating a potential downward revision of U.S. payroll figures by as many as 306,000 jobs relative to prior estimates.

New Strategy

Dear investors, we appreciate your trust in following us. We want to comment that we have renewed our strategy and we will operate in person and not automatically.

18 months in.....172% return!

Robots are working extremely well in the hostile market conditions. Seems to be pulling in around 8-9% per month. There have been some larger draw downs -seem to be every 3 months at the moment but the robots recover. Let's hope for more of the same over the next 6 months. Slow and Steady is the key, hope you agree!

USDCAD SIDEWAY EFFECT

Yesterday USDCAD bounds against 1.3242 resistance level and breakout the 50% fib level from a day before where the support level 1.3160. Un expected volatility range.

multi strategy trading

Increase trading strategies to become multi strategy trading

Long-term tracking effect is better

The system pays attention to the release time of big data, making profits most of the time, and sometimes stopping loss. Please follow the order investors, accept the system stop loss, and follow the order for at least 2 or 3 months. Long-term tracking effect is better.

Please pay attention to it for a long time!

Please pay attention to it for a long time! I won't let you down. Manual control+EA operation, the ECN account with a commission of $5 per hand and a zero point difference, the lower the cost, the better the effect. The system is concerned about big data re-operation, multi-currency trading, and only deals with high success rate. It is necessary to clear the position every day, without overnight risk, and occasionally stops the loss. Most of them may make profits of $10-50 per day.

EUR/USD killer Only Euro and USD, EAmanual control

EUR/USD killer Only Euro and USD, EA+manual control, only 18pm to 0pm, daily clearance, reduce risk. The income is relatively stable, and investors can view the monthly income statement. There are documentary investors who hope to follow orders for more than 3 months, which can better reflect the stability of the system.

Instruments Changed.

ND100m(obsoleted) is replaced with NQ100_m.

Instruments Added. XAUUSD, ND100m, NatGas

existing items : EURUSD, JPYUSD only. from 2022.11.21~2023.02.08 Added instruments : XAUUSD (Gold ), ND100m(NASDAQ), NatGas . purposes : Revenue stabilization. As a result of the forwarding test in our other account, it is possible to achieve better profit stability.

86% profit after 9 months!

EAs are performing better than the guide I placed. Was expecting 5-6 % but they are actually coming in around 8-9% a month. Thats a great return and so should hit 100% profit by end of February at this rate. The EAs are off now till the New Year as the holiday period is always a bit volatile with big swings. I will turn them on again on the 3rd January. Hope all my investors have a great Xmas break and a very prosperous New Year! Keep it nice and steady!

Apologies to my Investors

Hi, Apologies for this week. The VPS provider that I use to run the EA's went down whilst trades were active and it took them 24 hours to recover and so I could get access again. Whilst this wouldn't normally matter, it coincided with the US news day and gold taking a 2% dive in a matter of hours. Therefore the orphaned active trades went into a large loss. I have spent the last two days recovering the EAs and the losses and the final outcome is a 4% loss from Monday's close. That should hopefully be made up in the next week or 2. Again apologises for this and thanks to those investors who stayed in whilst I recovered the losses. I will still provide my 3 month update at the end of December

50% Profit after 6 months

Wow, never expected to get to 50% so quickly. Initial aim was 4-5% per month but averaging around 7%. Drawdown has been minimal, 2-3% and even then the drawdown only last for a day or two. Many thanks to those investors that have join me on the journey over the past 3 months. It is really appreciated. So onto the next 3 month in the run up to Xmas, lets hope for more of the same. Keep it nice and steady!

September 19, 2022 to September 23, 2022.

TRADEMaster Watch Weekly from September 19, 2022 to September 23, 2022. Hello investors, Let's sort out the highlights of the observations from September 19, 2022 to September 23, 2022: 1. Observe whether the euro against the dollar continues to weaken? Or continue to have a chance to stand at 1.00000? 2. Observe whether USDJPY continues to move strongly towards 150? Or fall back to between 130 and 140? 3. Observe whether the generally weak EUR continues to weaken? 4. Observe whether the generally strong USD continues to strengthen? 5. Will the generally weak JPY continue to weaken? 6. Observe the war between Ukraine and Russia? See if war-induced inflation is contained? Or worsens? 7. From September 12, 2022 to September 16, 2022, Ranking of the observed strengths of the three major currencies Last week: USdollar, the strongest euro, medium Japanese yen, the weakest

September 12, 2022 to September 16, 2022.

TRADEMaster Watch Weekly from September 12, 2022 to September 16, 2022. Hello investors, Let's sort out the observations from September 12, 2022 to September 16, 2022: 1. Observe whether the euro against the dollar continues to weaken? Or continue to have a chance to stand at 1.00000? 2. Observe whether USDJPY continues to move strongly towards 150? Or fall back to between 130 and 140? 3. Observe whether the generally weak EUR continues to weaken? 4. Observe whether the generally strong USD continues to strengthen? 5. Will the generally weak JPY continue to weaken? 6. Observe the war between Ukraine and Russia? See if war-induced inflation is contained? Or worsens? 7. From September 05, 2022 to September 09, 2022, Ranking of the observed strengths of the three major currencies Last week: dollar, the strongest euro, medium Japanese yen, the weakest

September 5, 2022 to September 9, 2022.

TRADEMaster Watch Weekly from September 5, 2022 to September 9, 2022. Hello investors, Let's sort out our observations from September 5, 2022 to September 9, 2022: 1. Observe whether the euro against the dollar continues to weaken? Or continue to have a chance to stand at 1.00000? 2. Observe whether USDJPY continues to be strong? Or fall back to between 130 and 140? 3. Observe whether the generally weak EUR continues to weaken? 4. Observe whether the generally strong USD continues to strengthen? 5. Will the generally weak JPY continue to weaken? 6. Observe whether US-China relations continue to deteriorate? 7. From August 29, 2022 to September 02, 2022, Ranking of the observed strengths of the three major currencies Last week: USD, the strongest EUR, medium JPY , the weakest

September 5, 2022 to September 9, 2022.

TRADEMaster Watch Weekly from September 5, 2022 to September 9, 2022. Hello investors, Let's sort out our observations from September 5, 2022 to September 9, 2022: 1. Observe whether the euro against the dollar continues to weaken? Or continue to have a chance to stand at 1.00000? 2. Observe whether USDJPY continues to be strong? Or fall back to between 130 and 140? 3. Observe whether the generally weak EUR continues to weaken? 4. Observe whether the generally strong USD continues to strengthen? 5. Will the generally weak JPY continue to weaken? 6. Observe whether US-China relations continue to deteriorate? 7. From August 29, 2022 to September 02, 2022, Ranking of the observed strengths of the three major currencies Last week: USD, the strongest EUR, medium JPY , the weakest

August 29, 2022 to September 02, 2022.

TRADEMaster Observation Weekly Report from August 29, 2022 to September 2, 2022, Hello investors, Let's sort out the observations from August 29, 2022 to September 2, 2022: 1. Observe if EURUSD forms short-term support between 1.00000 and 1.03000? Or stand back above 1.00000? 2. Observe if the USDJPY currency pair starts to fluctuate between 130 and 140? Or over 140? 3. Observe whether the generally weak EUR continues to weaken? Or getting stronger? 4. Observe whether the generally strong USD continues to strengthen? 5. Watch whether the generally weak JPY continues to weaken? 6. Observe whether the relationship between China and the United States continues to deteriorate? 7. August 22, 2022 to August 26, 2022, Ranking of the strengths of the three major currencies observed last week: USD, the strongest JPY, medium EUR, the weakest

ไม่พบข้อมูลที่ตรงกัน

ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยง

Scroll Top
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)