ฟีดข่าวผู้จัดการกลยุทธ์

หากคุณยังคงพยายามตัดสินใจว่าผู้จัดการกลยุทธ์รายใดเหมาะกับเป้าหมายการลงทุนและลักษณะการเทรดของคุณมากที่สุด คุณก็มาถูกที่แล้ว ที่นี่จะช่วยให้คุณได้รับข่าวสาร ข้อมูลอัพเดตและการพัฒนาล่าสุดจากผู้จัดการกลยุทธ์โดยตรง

ต้องการเจาะจงดูผู้จัดการหากพอใจกับข่าวของพวกเขาใช่ไหม เพียงคลิกที่โปรไฟล์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ ระดับความเสี่ยงและอื่นๆ อีกมากมาย!

 

Please pay attention to it for a long time!

Investment is risky, needs to be cautious, there is no risk-free strategy in the world, please do what you can.

Please pay attention to it for a long time!

Investment is risky, needs to be cautious, there is no risk-free strategy in the world, please do what you can.

To investor

Low risk is better than high income.

Understanding the Basics of Forex Trading

Forex trading revolves around currency pairs, like EUR/USD (Euro versus US Dollar). You're essentially buying one currency hoping it strengthens against the other. Prices fluctuate constantly based on supply and demand, influenced by factors like interest rates, economic data, and global events. Grasp key concepts like "pips" (smallest price movement), "spread" (difference between buy and sell prices), and "margin" (leveraged trading using borrowed funds, amplifying profits and losses). Learn the major currency pairs (USD, EUR, JPY, GBP, etc.) and their nicknames ("buck" for USD, "loonie" for CAD). Explore the "spot market" for immediate trades and "forwards" for future contracts. Understanding these fundamentals is your launchpad before diving deeper into technical analysis (chart patterns, indicators) and fundamental analysis (economic news) to inform your trading decisions. Happy trading!

Mastering Forex Trading

Forex trading is a complex and challenging endeavour, but with the right approach, it can also be incredibly rewarding. Here are some tips to help you navigate the world of Forex trading. 1. Understand the Basics 2. Develop a Trading Plan 3. Use Risk Management Strategies 4. Stay Informed 5. Practice Patience 6. Continuous Learning Remember, Forex trading involves a substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Always trade responsibly. Please note that this is general advice and does not guarantee any profit. Always do your own research and consult with a professional if necessary. Happy trading!

Drawdown

Changed the settings and using only nzd/usd pair now as risk was too high. Trading has been running smoothly ever since new setting applied.

multi strategy trading

Increase trading strategies to become multi strategy trading

Long-term tracking effect is better

The system pays attention to the release time of big data, making profits most of the time, and sometimes stopping loss. Please follow the order investors, accept the system stop loss, and follow the order for at least 2 or 3 months. Long-term tracking effect is better.

Please pay attention to it for a long time!

Please pay attention to it for a long time! I won't let you down. Manual control+EA operation, the ECN account with a commission of $5 per hand and a zero point difference, the lower the cost, the better the effect. The system is concerned about big data re-operation, multi-currency trading, and only deals with high success rate. It is necessary to clear the position every day, without overnight risk, and occasionally stops the loss. Most of them may make profits of $10-50 per day.

EUR/USD killer Only Euro and USD, EAmanual control

EUR/USD killer Only Euro and USD, EA+manual control, only 18pm to 0pm, daily clearance, reduce risk. The income is relatively stable, and investors can view the monthly income statement. There are documentary investors who hope to follow orders for more than 3 months, which can better reflect the stability of the system.

ไม่พบข้อมูลที่ตรงกัน

ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยง

Scroll Top
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)