การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
14196.01%
สัปดาห์: -5.68%
USD สกุลเงิน
3813.28%
สัปดาห์: +2.06%
USD สกุลเงิน
3626.44%
สัปดาห์: +3.22%
USD สกุลเงิน
1726.88%
สัปดาห์: +2.59%
USD สกุลเงิน
1120.70%
สัปดาห์: +28.94%
USD สกุลเงิน
1605.15%
สัปดาห์: +9.10%
USD สกุลเงิน
931.51%
สัปดาห์: -4.66%
USD สกุลเงิน
804.89%
สัปดาห์: -19.90%
USD สกุลเงิน
659.89%
สัปดาห์: +4.94%
USD สกุลเงิน
484.25%
สัปดาห์: +5.41%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
14196.01%
สัปดาห์: -5.68%
จุดขาดทุน สูงสุด 40.03%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน131
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
trader-man
trader-man
China
China
ได้รับ
3813.28%
สัปดาห์: +2.06%
จุดขาดทุน สูงสุด 52.16%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน592
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ผู้จัดการกลยุทธ์
Canyon
Canyon
ได้รับ
3626.44%
สัปดาห์: +3.22%
จุดขาดทุน สูงสุด 61.78%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน262
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
1726.88%
สัปดาห์: +2.59%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน787
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
1120.70%
สัปดาห์: +28.94%
จุดขาดทุน สูงสุด 46.26%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน873
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ผู้จัดการกลยุทธ์
Fuad_NinjaForex
Fuad_NinjaForex
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
1605.15%
สัปดาห์: +9.10%
จุดขาดทุน สูงสุด 68.39%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน115
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ได้รับ
931.51%
สัปดาห์: -4.66%
จุดขาดทุน สูงสุด 98.04%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน163
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ได้รับ
804.89%
สัปดาห์: -19.90%
จุดขาดทุน สูงสุด 96.90%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน166
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ได้รับ
659.89%
สัปดาห์: +4.94%
จุดขาดทุน สูงสุด 70.34%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน107
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ผู้จัดการกลยุทธ์
Jian Chao Gao
Jian Chao Gao
China
China
ได้รับ
484.25%
สัปดาห์: +5.41%
จุดขาดทุน สูงสุด 43.67%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน94
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top