การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร Return
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
5254.01%
สัปดาห์: -17.76%
USD สกุลเงิน
2803.47%
สัปดาห์: +4.21%
USD สกุลเงิน
2265.08%
สัปดาห์: +4.98%
USD สกุลเงิน
2206.32%
สัปดาห์: +3.09%
USD สกุลเงิน
1900.32%
สัปดาห์: +22.18%
USD สกุลเงิน
1237.09%
สัปดาห์: +1.75%
USD สกุลเงิน
693.54%
สัปดาห์: +2.82%
USD สกุลเงิน
640.73%
สัปดาห์: -5.26%
USD สกุลเงิน
554.57%
สัปดาห์: +1.09%
USD สกุลเงิน
278.88%
สัปดาห์: +7.76%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ได้รับ
5254.01%
สัปดาห์: -17.76%
จุดขาดทุน สูงสุด 72.94%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน107
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ได้รับ
2803.47%
สัปดาห์: +4.21%
จุดขาดทุน สูงสุด 98.04%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน104
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ได้รับ
2265.08%
สัปดาห์: +4.98%
จุดขาดทุน สูงสุด 97.55%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน260
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ผู้จัดการกลยุทธ์
Canyon
Canyon
China
China
ได้รับ
2206.32%
สัปดาห์: +3.09%
จุดขาดทุน สูงสุด 61.78%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน203
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
1900.32%
สัปดาห์: +22.18%
จุดขาดทุน สูงสุด 87.53%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน154
ส่วนแบ่ง
กำไร
35%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
1237.09%
สัปดาห์: +1.75%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน728
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ผู้จัดการกลยุทธ์
loshu-vortex
loshu-vortex
Canada
Canada
ได้รับ
693.54%
สัปดาห์: +2.82%
จุดขาดทุน สูงสุด 29.17%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน185
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ผู้จัดการกลยุทธ์
RajeevSharma
RajeevSharma
India
India
ได้รับ
640.73%
สัปดาห์: -5.26%
จุดขาดทุน สูงสุด 42.37%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน251
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ได้รับ
554.57%
สัปดาห์: +1.09%
จุดขาดทุน สูงสุด 19.62%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1015
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ได้รับ
278.88%
สัปดาห์: +7.76%
จุดขาดทุน สูงสุด 33.17%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน510
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top