การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
17932.38%
สัปดาห์: -15.96%
USD สกุลเงิน
6306.52%
สัปดาห์: +16.41%
USD สกุลเงิน
1990.52%
สัปดาห์: -6.31%
USD สกุลเงิน
1659.54%
สัปดาห์: +0.34%
USD สกุลเงิน
739.95%
สัปดาห์: +0.17%
USD สกุลเงิน
778.21%
สัปดาห์: -6.40%
USD สกุลเงิน
1146.89%
สัปดาห์: +19.19%
USD สกุลเงิน
669.24%
สัปดาห์: -1.08%
USD สกุลเงิน
647.62%
สัปดาห์: -23.14%
USD สกุลเงิน
544.90%
สัปดาห์: +0.26%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
17932.38%
สัปดาห์: -15.96%
จุดขาดทุน สูงสุด 40.03%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน200
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
Canyon
Canyon
China
China
ได้รับ
6306.52%
สัปดาห์: +16.41%
จุดขาดทุน สูงสุด 61.78%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน331
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
1990.52%
สัปดาห์: -6.31%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน856
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ได้รับ
1659.54%
สัปดาห์: +0.34%
จุดขาดทุน สูงสุด 21.38%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน102
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
739.95%
สัปดาห์: +0.17%
จุดขาดทุน สูงสุด 1.50%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน876
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ผู้จัดการกลยุทธ์
125caopanshou
125caopanshou
China
China
ได้รับ
778.21%
สัปดาห์: -6.40%
จุดขาดทุน สูงสุด 35.52%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน113
ส่วนแบ่ง
กำไร
25%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ผู้จัดการกลยุทธ์
traderhappy
traderhappy
Vietnam
Vietnam
ได้รับ
1146.89%
สัปดาห์: +19.19%
จุดขาดทุน สูงสุด 65.44%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน150
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ผู้จัดการกลยุทธ์
G-T-I
G-T-I
ได้รับ
669.24%
สัปดาห์: -1.08%
จุดขาดทุน สูงสุด 25.86%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน158
ส่วนแบ่ง
กำไร
25%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ผู้จัดการกลยุทธ์
Super EA
Super EA
China
China
ได้รับ
647.62%
สัปดาห์: -23.14%
จุดขาดทุน สูงสุด 50.36%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน325
ส่วนแบ่ง
กำไร
25%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ได้รับ
544.90%
สัปดาห์: +0.26%
จุดขาดทุน สูงสุด 50.90%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน297
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top