การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
16633.63%
สัปดาห์: +18.14%
USD สกุลเงิน
3935.58%
สัปดาห์: +8.44%
USD สกุลเงิน
2441.66%
สัปดาห์: -34.83%
USD สกุลเงิน
1736.50%
สัปดาห์: +0.72%
USD สกุลเงิน
1122.15%
สัปดาห์: +0.12%
USD สกุลเงิน
1402.53%
สัปดาห์: -20.68%
USD สกุลเงิน
902.68%
สัปดาห์: -17.98%
USD สกุลเงิน
604.64%
สัปดาห์: +28.20%
EUR สกุลเงิน
665.58%
สัปดาห์: +29.03%
USD สกุลเงิน
612.67%
สัปดาห์: -7.36%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
16633.63%
สัปดาห์: +18.14%
จุดขาดทุน สูงสุด 40.03%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน138
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
Canyon
Canyon
ได้รับ
3935.58%
สัปดาห์: +8.44%
จุดขาดทุน สูงสุด 61.78%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน269
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ผู้จัดการกลยุทธ์
trader-man
trader-man
China
China
ได้รับ
2441.66%
สัปดาห์: -34.83%
จุดขาดทุน สูงสุด 52.16%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน599
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
1736.50%
สัปดาห์: +0.72%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน794
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
1122.15%
สัปดาห์: +0.12%
จุดขาดทุน สูงสุด 46.26%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน880
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ผู้จัดการกลยุทธ์
Fuad_NinjaForex
Fuad_NinjaForex
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
1402.53%
สัปดาห์: -20.68%
จุดขาดทุน สูงสุด 68.39%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน122
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ได้รับ
902.68%
สัปดาห์: -17.98%
จุดขาดทุน สูงสุด 98.04%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน170
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ผู้จัดการกลยุทธ์
Jian Chao Gao
Jian Chao Gao
China
China
ได้รับ
604.64%
สัปดาห์: +28.20%
จุดขาดทุน สูงสุด 43.67%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน101
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
EUR สกุลเงิน
อันดับ9
ผู้จัดการกลยุทธ์
Feeder trader
Feeder trader
South Africa
South Africa
ได้รับ
665.58%
สัปดาห์: +29.03%
จุดขาดทุน สูงสุด 75.03%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน228
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ได้รับ
612.67%
สัปดาห์: -7.36%
จุดขาดทุน สูงสุด 70.34%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน114
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top