การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
20002.34%
สัปดาห์: -7.45%
USD สกุลเงิน
5529.07%
สัปดาห์: -1.21%
USD สกุลเงิน
2119.74%
สัปดาห์: -0.40%
USD สกุลเงิน
1653.56%
สัปดาห์: +0.11%
USD สกุลเงิน
1521.10%
สัปดาห์: +66.16%
USD สกุลเงิน
740.41%
สัปดาห์: -0.30%
USD สกุลเงิน
840.40%
สัปดาห์: +4.31%
USD สกุลเงิน
757.49%
สัปดาห์: -8.50%
USD สกุลเงิน
645.74%
สัปดาห์: +12.90%
USD สกุลเงิน
983.97%
สัปดาห์: +28.91%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
20002.34%
สัปดาห์: -7.45%
จุดขาดทุน สูงสุด 40.03%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน194
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
Canyon
Canyon
China
China
ได้รับ
5529.07%
สัปดาห์: -1.21%
จุดขาดทุน สูงสุด 61.78%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน325
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
2119.74%
สัปดาห์: -0.40%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน850
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ได้รับ
1653.56%
สัปดาห์: +0.11%
จุดขาดทุน สูงสุด 21.38%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน96
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
1521.10%
สัปดาห์: +66.16%
จุดขาดทุน สูงสุด 46.26%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน936
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ได้รับ
740.41%
สัปดาห์: -0.30%
จุดขาดทุน สูงสุด 0.73%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน870
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ผู้จัดการกลยุทธ์
125caopanshou
125caopanshou
China
China
ได้รับ
840.40%
สัปดาห์: +4.31%
จุดขาดทุน สูงสุด 35.52%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน107
ส่วนแบ่ง
กำไร
20%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ผู้จัดการกลยุทธ์
Super EA
Super EA
China
China
ได้รับ
757.49%
สัปดาห์: -8.50%
จุดขาดทุน สูงสุด 50.36%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน319
ส่วนแบ่ง
กำไร
25%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ผู้จัดการกลยุทธ์
G-T-I
G-T-I
ได้รับ
645.74%
สัปดาห์: +12.90%
จุดขาดทุน สูงสุด 25.86%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน152
ส่วนแบ่ง
กำไร
25%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ผู้จัดการกลยุทธ์
traderhappy
traderhappy
Vietnam
Vietnam
ได้รับ
983.97%
สัปดาห์: +28.91%
จุดขาดทุน สูงสุด 65.44%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน144
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top