ข้อตกลงการค้า “เฟสหนึ่ง” ที่รอคอยมานานได้มีการลงนามแล้วในที่สุด หลังจากสองปีแห่งความวุ่นวายที่ข้อพิพาททางการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก นักลงทุนก็ได้โล่งอกเสียทีในวันพุธโดยสหรัฐกับจีนตกลงที่จะหยุดสงครามการค้าไว้ชั่วคราว

ส่วนประกอบหลักของข้อตกลงคือจีนจะซื้อผลิตภัณฑ์ของสหรัฐเป็นมูลค่าสองแสนล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีต่อจากนี้ จากการซื้อเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ 39% จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรม 27% ในภาคพลังงานและ 19% ในภาคบริการ ในทางกลับกัน สหรัฐจะยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรตามแผนที่วางไว้บางส่วนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและลดอัตราภาษีลงครึ่งหนึ่งจาก 15% เป็น 7.5% สำหรับสินค้าอื่นๆ อย่างไรก็ตามอัตราภาษีศุลกากร 25% ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากจีนมูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์จะยังคงอยู่ เช่นเดียวกับอัตราภาษีตอบโต้ของจีนมูลค่าหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สำหรับสินค้าจากสหรัฐ 

กลไกการบังคับใช้ยังถูกร่างไว้ในข้อตกลงจำนวน 86 หน้าด้วย แต่ขั้นตอนต่อไปยังคงคลุมเครือโดยไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้เห็นข้อตกลง “เฟสสอง”

ปฏิกิริยาของตลาดค่อนข้างเบาบางต่อการลงนามข้อตกลง รายละเอียดเกือบทั้งหมดเป็นที่รู้กันดีในหมู่นักลงทุนและมีการปรับราคาในตลาดไว้ล่วงหน้าแล้ว ตอนนี้นักลงทุนจะต้องรอดูว่าสถานการณ์การค้าจะดีขึ้นหรือจะมีการเรียกเก็บภาษีกันอีกครั้ง แต่ในระยะสั้น ความสนใจจะไปอยู่ที่ผลประกอบการของบริษัทและข้อมูลทางเศรษฐกิจ

จนถึงตอนนี้ กว่า 80% ของบริษัทในสหรัฐที่รายงานไปแล้วมีผลประกอบการดีกว่าขั้นต่ำที่คาดการณ์ไว้ หากแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปเช่นนี้ เราอาจได้เห็นไตรมาสที่ผลประกอบการเป็นบวกเมื่อเทียบแบบปีต่อปีซึ่งตรงข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 2% แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะปรับสูงขึ้นจากระดับในปัจจุบัน อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าของ S&P 500 อยู่ที่ 18.4 และหากไม่มีการผ่อนคลายการดำเนินนโยบายการเงินการคลังเพิ่มเติม ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีการปรับราคาขึ้นอีก

 

 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นส่วนตัวและไม่ควรตีความเป็นคำแนะนำส่วนตัว และ/หรือคำแนะนำด้านการลงทุนอื่น ๆ และ/หรือข้อเสนอ และ/หรือคำชักชวนสำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน และ/หรือการรับประกัน และ/หรือการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต ForexTime (FXTM) พันธมิตร ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทจะไม่รับประกันความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความทันเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ หรือข้อมูลที่พร้อมใช้และถือว่าไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน