การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Introduction to MT4 | 07.05.2019

Join FXTM Forex Educator Robin Mazumder for an insightful webinar on the industry’s most popular trading platform, MetaTrader 4. This unmissable presentation will help attendees become familiar with MT4 and discover its advantages as a trading platform. Tran Dai Phat will demonstrate how to use the market watch to assist your trading system, review open and closed trades, use price charts and more. You will also learn how FXTM’s superior trading conditions could upgrade your trading experience!

Recently Uploaded

Scroll Top