การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Riding the Trend – Season 2 | 20.09.2018

FXTM’s Head of Education in Nigeria, Conrad Okongwu, is back with a brand-new follow-up to his popular Riding the Trend webinar series. In Riding the Trend – Season 2, Mr Okongwu will introduce you to even more opportunities within a trend, including multiple entry points, exiting at the peak of a trend, trailing stops while riding the trend and much more.

Recently Uploaded

Scroll Top