การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

The Role of Fundamental Analysis in Online Trading | 15.05.2019

Join FXTM’s experienced Forex Educator Theunis Kruger for his informative ‘The Role of Fundamental Analysis’ webinar in English. Designed to benefit both new and intermediate traders alike, this presentation explores the basics of Fundamental Analysis and its implications in online trading. Participants will be guided through both the advantages and disadvantages of using this school of thought to trade and will also have the opportunity to ask Theunis any questions they may have. Don’t miss out on this great chance to learn from one of our FX experts!

Recently Uploaded

Scroll Top