ข้อมูลทั่วไป

Exinity Limited เป็น สมาชิก ของ คณะกรรมมาธิการการเงิน องค์กรระหว่างประเทศที่อุทิศตนในการยุติข้อพิพาทภายในอุตสาหกรรมด้านการบริการทางการเงินและตลาดฟอเร็กซ์

คณะกรรมมาธิการการเงินเป็นองค์กรยุติข้อพิพาทอิสระ (EDR) ที่ให้บริการลูกค้าและเทรดเดอร์ที่ไม่สามารถแก้ไขยุติข้อพิพาทกับผู้ให้บริการทางการเงิน สมาชิกทุกคนของคณะกรรมมาธิการการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนของคณะกรรมมาธิการ

ขั้นตอนดำเนินการ

กองทุนเงินทดแทนเปรียบเสมือนกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับลูกค้าของสมาชิก

กองทุนเงินทดแทนได้รับเงินทุนจากคณะกรรมมาธิการการเงินผ่านการจัดสรรร้อยละ 10 ของค่าสมาชิกภาพรายเดือนของกองทุน

ใครบ้างที่ได้รับการคุ้มครอง?

ประเด็นสำคัญที่ต้องเข้าใจคือกองทุนมีไว้ดำเนินการตามคำพิจารณาของคณะกรรมมาธิการการเงิน; ลูกค้าทั้งหมดของสมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทน

สิทธิ์ต่อการคุ้มครองสูงสุดมีอะไรบ้าง?

กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองเฉพาะคำพิจารณาที่ตัดสินไปแล้วโดยคณะกรรมมาธิการการเงิน เป็นจำนวนสูงสุด €20,000 ต่อคดี

อ่าน ขั้นตอนการยุติข้อพิพาท ที่ลิง์นี้

Scroll Top
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)