การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

07.06.2021
More than 10.0% Profit in One Day?
Today is Friday 04/06/2021 and we have ended the day with over 10% at one point. Always, check the facts and follow the data. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

31.05.2021
More than 62% Profit in May 2021 already?
Another amazing month. Just published, and as of today[31.05.2021], we have made just over 62% profit for our investors this month alone, and the upward trend continues. This is amazing. But please do not take our word for it. Check the facts, and follow our success. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

26.04.2021
+4.49% Profit Today and 238% in 93 Days Trading
Another amazing day. Today is 23/04/2021, and we have made more than 4.49% in profit on our investment in just a day. Also, we have made over 238% profit in just 93 days of trading, and the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any 48hour period for the last 6 months. This is a fact, and we thank our investors for believing in our strategy. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. Again, on some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is no need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits, after the temporal dip. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

20.04.2021
+3.74% Profit Today and 220% in 89 Days Trading
Another amazing day. Today we have made more than 3.7% in profit on our investment . Also we have made over 220% profit in just 89 days of trading, and the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any 48 hour period for the last 6 months. This is a fact, and we thank our investors for believing in our strategy. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. Again, on some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is no need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits, after the temporal dip. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

07.04.2021
+15.62% Profit Today and almost 200% in 81 Days
This is amazing. Today we have made more than 15% in profit on our investment . Also we have made almost 200% profit just 81 days of trading, and the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any 48 hour period for the last 6 months. This is a fact, and we thank our investors for believing in our strategy. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. Again, on some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is no need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits, after the temporal dip. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

26.03.2021
Volatility, Turbulence and Unnecessary Panic
We had a good day of trading yesterday despite the unsettled market conditions around the world. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. Again, on some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is no need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits, after the temporal dip. Thanks for your patience, and happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

24.03.2021
More 6% Profit in a single day.
Today we have made more than 6% in profit and anything between 2% to 6% depending on the individual investors settings. Again, our made 146% profit just within 70 days of trading [including the recent brief pause for market reset]. And, the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than most others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we are on the trajectory to turn a few $1000s into $100K within a year. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. Again, on some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is no need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits, after the temporal dip. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

16.03.2021
126% Profit in just 60 trading days ~ 2% per day.
126% Profit within just 60 days of trading? Again, our made 126% profit just within 60 days of trading [including the recent brief pause for market reset]. And, the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than most others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we are on the trajectory to turn a few $1000s into $100K within a year. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. Again, on some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is no need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits, after the temporal dip. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

05.03.2021
Trading has resumed with UPBEAT!
Dear Investors, This weeks process of studying the markets for a reset has completed, and trading has resumed. Thank you all for your patience
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

02.03.2021
Trading will resume shortly after markets study
Dear Investors, This week we are in the process of studying the markets for a reset, and trading will restart soon after that. Thanks for your patience
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

01.03.2021
Quiet Markets and Low Volatility
The markets were quiet last week, but I am glad that our investors were in profit overall, and this is a statistical fact. On some days, there is going to be a lot of volatility, and your profits might go down and then up again. When that happens, please be patient, and allow the trades to play out. Remember that sometimes patience, [and not panic] is what is needed for projected or expected outcomes. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

22.02.2021
110% Profit within just 50 days of trading?
Again, our made 110% profit just within 50 days of trading. And, the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than most others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we are on the trajectory to turn a few $1000s into $100K within a year. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. Again, on some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is no need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits, after the temporal dip. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

12.02.2021
100% Profit in less that 45 days of trading
Again, our made 100% profit in less that 45 days of trading. And, the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than most others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we are on the trajectory to turn a few $1000s into $100K within a year. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. Again, on some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is no need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits, after the temporal dip. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

05.02.2021
Nearly 10% Profit Today already for our Investors
Again, our investors have made almost 10% profit today 04/02/2021, and the day has not ended yet. So, the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than most others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we are on the trajectory to turn a few $1000s into $100K within a year. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. Again, on some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is no need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits, after the temporal dip. Happy trading.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

26.01.2021
70% Profit in 30 Days & All Smiles 4 our Inves
Again our investors have made over 70% profit in just 30 days of trading and it is all smiles. Also the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than most others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we want to work even harder to do more. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. On some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is not need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits , after the temporal dip. But again please do not take our word for it. Just follow our success, trade safe, and help spread the word.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

20.01.2021
14% in 1 day & 64% Profit in just 27 Days Trad
Again our investors have made over 64% profit in just 27 days trading and the upward trend continues. Today is 19-01-2 and we have made over14% profit. There has been a lot of turbulence and volatility on the markets today. These led to a temporary dip in profits, and unnecessary panic, with some of our investors pausing their accounts and losing out on huge returns on the day. Again, when that happens, there is not need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits , after the temporal dip. So far, we are making more percentage profit in a day than most others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we want to work even harder to do more. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. But again please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

18.01.2021
More Than 50% Profit in just 25 Days of Trading
Again our investors have made over 50% profit in just 25 days of trading and the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than most others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we want to work even harder to do more. But please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word. On some days there may be a temporal dip in the usual daily profits due to volatile and unstable market conditions. When that happens, there is not need to panic. Our EA knows how to read those market conditions, and has almost always returned higher profits , after the temporal dip. But again please do not take our word for it. Just follow our success, and help spread the word.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

08.01.2021
More Than 40% Profit in just 20 Days of Trading
Our investors have made over 40% profit in the last 13 days of trading and the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than some others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we want to work even harder to do more. But please do not take our word for it. Just follow our success.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

31.12.2020
More Than 30% Profit in 13 Trading Days
Our investors have made over 30% profit in the last 13 days of trading and the upward trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than some others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we want to work even harder to do more. But please do not take our word for it. Just follow our success.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

29.12.2020
More Than 27% Profit in 12 Trading Days
Our investors have made over 27% profit in the last 12 days of trading and the trend continues. So far, we are making more percentage profit in a day than some others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day for the last 6 months. This is a fact, and we want to work even harder to do more. But please do not take our word for it. Just follow our progress.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

22.12.2020
More than 4% Profit in 1 Day + Volatility Suc-cess
Within 24 hours we have recorded 4.36 percent in a single day. And so far, we have had just 8 days of trading with all of them profitable and 20.51% return. Plus while others panic or stop trading during high volatility, we capture the upside and manage to return profit through our strategy. We are making more percentage profit in a day than some others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day. This is a fact, and we want to work even harder for more success. But please do not take our word for it. Just follow our progress.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

21.12.2020
Turbulence, Volatility and Unnecessary Panic
To our new and future investors. Our system scans the markets and take positions that have the potential for ending each day with profit. It is important that positions are left to play out without interference. There are days of turbulence and volatility in the market. On those days the system might take more positions to maximise profit potential over a 24 hour period. Again, when that happens, there may be a period of floating negative, profit but no need to panic. Just wait and allow things to play out, and hopefully turn in your favour, just as it happened recently with our highest daily profit captured on a day of turbulence and high volatility.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

18.12.2020
46.93% Profit In One Day - Our Best So Far
Within 24 hours we have recorded our highest profit of 46.93 percent in a single day. And so far, we have had 6 profitable days and no loss. We are making more percentage profit in a day than some others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day. This is a fact, and we want to work even harder for more success. But please do not take our word for it. Just follow our progress.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

17.12.2020
5 Profitable Days and No Loss
So far, we have had 5 profitable days and no loss. We are making more percentage profit in a day than some others are making in a week or month. Plus, we have never made a loss in any single day. This is a fact, and we want to work even harder for more success. But please do not take our word for it. Just follow our progress.
Pips City
United Kingdom

Daily-Income

Pips City

15.12.2020
We are having a Positive Daily Record
So far we are making more percentage profit in a day than some others are making in a week or month. Plus we have never made a loss in any single day. This is a fact, and we want to work even harder to do more. But please do not take our word for it. Just follow our progress.

ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยง

Our system scans the markets and take positions that have the potential for ending each day with profit. It is important that positions are left to play out without interference. There are days of turbulence and volatility in the market. On those days the system might take more positions to maximise profit potential over a 24 hour period. Again, when that happens, there may be a period of floating negative profit but no need to panic. Just wait and allow things to play out, and hopefully turn in your favour. 1. Minimum of $200 investment required 2. Minimum of $500 for better performance 3. Minimum of $1000 investment for best performance 4. You may either withdraw your profits or allow them to compound and grow. 5. More volatility in the markets may lead to higher daily profits

ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยง

ข้อมูลอย่างย่อ
จำนวนผู้ติดตาม
124
เงินทุนที่จัดการ ($)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
30K
ผลตอบแทนรวมทั้งหมด
24.39%
ระดับความเสี่ยง
5

ตอบแทน %

สัปดาห์-74.68
1 เดือน-66.24
3 เดือน-48.26
6 เดือน+5.58
เวลาทั้งหมด+24.39

สถิติ

จุดขาดทุน สูงสุด85.30%
วันซื้อขายทั้งหมด134
วันที่ทำกำไร111
วันที่ไม่ได้กำไร23
การชนะเฉลี่ยต่อวัน +2.50%
การสูญเสียเฉลี่ยต่อวัน -7.86%

การตั้งค่า

เลเวอเรจ1:200
ไม่มีสวอป ไม่
ส่วนแบ่งกำไร25%
เงินฝากขั้นต่ำ100$

ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยง

จำนวนการเทรดต่อเดือน

คลิกที่คอลัมน์เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของเดือนนั้นด้านล่าง

ตราสารที่เทรด

การซื้อขายทั้งหมด
มีกำไร (%)
ไม่มีกำไร (%)
ระยะเวลาเฉลี่ยในการซื้อขาย
ชนะติดต่อกัน
ชนะมากที่สุด (pip)
การเทรดประจำวันโดยเฉลี่ย
การรับมือกับ Stop Loss (%)
การรับมือกับ Take Profit (%)
ขาย (%)
ซื้อ (%)
ขาดทุนติดต่อกัน
ขาดทุนมากที่สุด (pip)
Max Simultaneous Open Trades

การเทรดตามวันของสัปดาห์

ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยง

ลงทุน