เปรียบเทียบบัญชี

ใหม่ FXTM Invest ให้นักลงทุนได้เชื่อมต่อกับกลยุทธ์ของคุณโดยจ่ายค่าธรรมเนียม อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ FXTM Invest

โปรดทราบ:

1 NGN accounts are only available to clients in Nigeria. บัญชี NGN มีให้เฉพาะลูกค้าในประเทศไนจีเรียเท่านั้น

2 โปรดจำไว้ว่าบริษัท ตามที่เห็นสมควร อาจเปลี่ยนระดับ Stop Out และ Margin Call จาก 50% เป็น 100% และจาก 80% เป็น 130% ตามลำดับ ภายในชั่วโมงก่อนการปิดเซสชั่นเทรดในทุกวันศุกร์ สำหรับบัญชี ECN MT4/MT5 ทั้งหมด นอกจากนี้ โปรดทราบว่าบริษัทอาจขยายเวลาการแก้ไขเหล่านี้ตราบเท่าที่เห็นว่าจำเป็นหลังจากการเปิดตลาด โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

3สเปรดเป็นแบบลอยตัวและอาจปรับขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของวันโดยขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาด

4 คู่เงินแปลกใหม่จะไม่มีในบัญชีไม่มีสวอป

5บัญชี Pro ของ FXTM จะได้รับค่าสเปรดระดับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องรักษายอดคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 25,000 EUR/GBP/USD ไว้ตลอดเวลา หากยอดคงเหลือในบัญชี Pro ของ FXTM ลดลงต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ค่าสเปรดอาจเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าปกติจนกว่าจะมีการเติมเงินในบัญชีถึงจำนวนที่กำหนด ในกรณีนี้ ลูกค้าจะได้รับแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ โปรดทราบว่าการเทรดหุ้นจะทำได้เฉพาะบัญชี FXTM Pro MT5 และต้องฝากเงินขั้นต่ำ 250,000 EUR/GBP/USD

6 โปรดทราบว่าในบัญชีที่ทำ Market Execution ผ่าน MT4 (ECN, ECN Zero และ Pro) จะไม่อนุญาตให้ตั้งระดับ SL/TP ไว้ล่วงหน้า หากลูกค้าต้องการเพิ่มระดับ SL/TP ลูกค้าสามารถแก้ไขสถานะเดิมได้หลังจากที่เปิดคำสั่งแล้ว

7สำหรับสปอตดัชนีและสปอตสินค้าโภคภัณฑ์ในบัญชี MT4 แบบ ECN ปริมาณสูงสุดต่อการเทรดคือ 5 ล็อต สำหรับสปอตดัชนี ปริมาณสูงสุดของล็อตต่อการเทรดคือ 50 ล็อตใน ECN Zero

8สำหรับสปอตดัชนีและสปอตสินค้าโภคภัณฑ์ในบัญชี MT4 แบบ ECN: ปริมาณสูงสุดสำหรับคำสั่งทั้งหมดของสปอตดัชนีคือ 15 ล็อต และ 50 ล็อตสำหรับสปอตสินค้าโภคภัณฑ์

9จะมีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับ ECN MT4 เมื่อมีการเปิดสถานะเท่านั้น โดยเรียกเก็บสองเท่าของระดับที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น (โดยนับจากทั้งการเปิดและการปิดสถานะ) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นสำหรับบัญชี ECN MT4 โปรดดูที่ หน้าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ ECN MT5 จะถูกกำหนดตายตัวไว้ที่ $4 ต่อล็อต โดยจะมีการเรียกเก็บ $2 ตอนเปิดสถานะและอีก $2 ในตอนที่ปิดสถานะ

10 โปรดทราบว่าข้อกำหนดด้าน หลักประกันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสัญลักษณ์และเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วนเลเวอเรจและข้อกำหนดด้านหลักประกัน

11โปรดจำไว้ว่าบริษัท ตามที่เห็นสมควร อาจเปลี่ยนเลเวอเรจเป็นระดับสูงสุดถึง 1:100 สำหรับคู่เงิน Forex และสปอตโลหะมีค่าทั้งหมดภายในชั่วโมงก่อนเซสชั่นเทรดจะสิ้นสุดลงในทุกวันศุกร์หากมีสถานะใดเปิดอยู่ ปิดแล้ว หรือมีการแก้ไขในบัญชี Standard MT4 หรือ Cent MT4 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มเซสชันเทรดถัดไป เลเวอเรจจะถูกรีเซ็ตโดยขึ้นอยู่กับปริมาณรวมทั้งหมดของสถานะที่เปิดอยู่ในบัญชี นอกจากนี้ โปรดทราบว่าบริษัทอาจขยายเวลาการแก้ไขเหล่านี้ตราบเท่าที่เห็นว่าจำเป็นหลังจากการเปิดตลาด โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

12 ในเซิร์ฟเวอร์ Cent ขนาดของ 1 ล็อตเท่ากับ 0.01 ล็อต Standard หรือ 1,000 หน่วย ปริมาณสูงสุดต่อการเทรดในเซิร์ฟเวอร์ Cent ของเราคือ 100 ล็อต Cent ซึ่งเท่ากับ 1 ล็อต Standard หรือ 100,000 หน่วย

13FXTM ใช้การปรับค่าเพื่อจ่ายปันผล (dividend adjustment) สำหรับหุ้นและสปอตดัชนีเมื่อสถานะยังคงเปิดอยู่ขณะที่ปิดเซสชั่นการเทรดในวันทำการก่อนวันที่ขึ้น XD (ex-dividend date) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการปรับค่าเพื่อจ่ายปันผลจะเกิดขึ้นก่อนเปิดตลาดในวันที่ขึ้น XD หากลูกค้ากำลังถือสถานะซื้อ บัญชีของเขา/เธอจะได้รับการเครดิตด้วยจำนวนเงินปันผลที่คงที่ แต่หากลูกค้ากำลังถือสถานะขาย จากนั้น จำนวนเงินปันผลจะถูกหักออกจากบัญชีของเขา/เธอ

14สำหรับสปอตดัชนีและสปอตสินค้าโภคภัณฑ์ในบัญชี MT4 แบบ Standard: ปริมาณสูงสุดต่อการเทรดคือ 5 ล็อต ปริมาณสูงสุดสำหรับคำสั่งทั้งหมดของสปอตดัชนีคือ 15 ล็อต และ 50 ล็อตสำหรับสปอตสินค้าโภคภัณฑ์

15บัญชี Cent มีเลเวอเรจแบบคงที่โดยจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ของคุณและสามารถเปลี่ยนได้ภายใน MyFXTM ของคุณ

17โปรดทราบว่าสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไนจีเรีย ข้อกำหนดด้านเงินฝากขั้นต่ำคือ $/€/£100 หรือ ₦40,000 สำหรับบัญชี Standard, $/€/£200 หรือ ₦80,000 สำหรับบัญชี Advantage Plus และ $/€/£200 หรือ ₦80,000 สำหรับบัญชี Advantage สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศแทนซาเนียและแอฟริกาใต้ ข้อกำหนดด้านเงินฝากขั้นต่ำคือ $/€/£100 สำหรับบัญชี Standard, $/€/£200 สำหรับบัญชี Advantage Plus และ $/€/£500 สำหรับบัญชี Advantage

18ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการเทรดหุ้นบน PRO MT5 เป็นอัตราลอยตัวและขึ้นอยู่กับปริมาณคำสั่งซื้อขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าค่าคอมมิชชั่น

19โปรดทราบว่าในระหว่างการโรลโอเวอร์รายวันโดยเริ่มตั้งแต่ 23:59:59 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ MT) และเป็นเวลาสองสามวินาที เซิร์ฟเวอร์ของเราจะหยุดรับคำขอใดๆ เนื่องจากมีการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมงบรายวันและรายเดือน

Scroll Top
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)