การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Australian Dollar/Swiss Franc

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 3.4 5.4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.5 7
FXTM CENT 6.4 6.8 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.5 7
FXTM ECN 0.6 3.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.5 7
FXTM ECN MT5 0.4 1.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM ECN Zero.mt4 3.2 6.4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.5 7
FXTM Pro MT4 0.4 1.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.5 7
FXTM Pro MT5 0.4 1.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 3.2 5.4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM Standard MT5 3.2 5.4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top