การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Australian Dollar/New Zealand Dollar

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 5.8 7.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.5 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5 7
FXTM CENT 9.1 9.5 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.25 -0.5 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5 7
FXTM ECN 0.3 4.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.5 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5 7
FXTM ECN MT5 0.3 2.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.5 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM ECN Zero.mt4 4 8.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.5 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5 7
FXTM Pro MT4 0.3 2.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.5 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5 7
FXTM Pro MT5 0.3 2.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.5 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 4 7.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.3 -0.5 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM Standard MT5 4 7.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.5 00:05:00 23:55:00 FX Minors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top