การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

UK Brent (Spot)

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 9 1000 0.1 0.01 10 0.01 50 -6 -57.7 03:00:00 23:45:00 23:45:00 - 03:00:00 GTC 1:52 -50 0
FXTM ECN 5 1000 0.1 0.01 10 0.01 50 -6 -57.7 03:00:00 23:45:00 23:45:00 - 03:00:00 GTC 1:52 -50 0
FXTM ECN MT5 5 1000 0.1 0.01 10 0.01 50 -6 -57.7 03:00:00 23:45:00 23:45:00 - 03:00:00 GTC 1:52 -50 0
FXTM ECN Zero.mt4 10 1000 0.1 0.01 10 0.01 50 -6 -57.7 03:00:00 23:45:00 23:45:00 - 03:00:00 GTC 1:52 -50 0
FXTM Pro MT4 5 1000 0.1 0.01 10 0.01 50 -6 -57.7 03:00:00 23:45:00 23:45:00 - 03:00:00 GTC 1:52 -50 0
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top