การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

COGNIZANT TECH SOLUTION

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Stock CFDs MT4 8 8 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -2.9 -2.25 16:31:00 22:59:00 GTC 1:10 -4 7 2020-11-18 0.22 -0.22
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top