การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Euro/New Zealand Dollar

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 6.5 10.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.07 -0.95 00:05:00 23:55:00 FX Minors -15.1 7
FXTM CENT 12.3 13.4 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.07 -0.95 00:05:00 23:55:00 FX Minors -15.1 7
FXTM ECN 0.6 2.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.07 -0.95 00:05:00 23:55:00 FX Minors -15.1 7
FXTM ECN MT5 0.6 2.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.07 -0.95 00:05:00 23:55:00 FX Minors 0
FXTM ECN Zero.mt4 4.3 12.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.07 -0.95 00:05:00 23:55:00 FX Minors -15.1 7
FXTM Pro MT4 0.6 2.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.07 -0.95 00:05:00 23:55:00 FX Minors -15.1 7
FXTM Pro MT5 0.6 2.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.07 -0.95 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 4.3 10.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.07 -0.95 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM Standard MT5 4.3 10.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.07 -0.95 00:05:00 23:55:00 FX Minors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top