การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

France 40

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 35 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -2.63 -2.35 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:36 -4 7 2021-01-19 1.0014 -1.0014
FXTM ECN 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -2.63 -2.35 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:89 -4 7 2021-01-19 1.0014 -1.0014
FXTM ECN MT5 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -2.63 -2.35 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:89 -4 7 - - -
FXTM ECN Zero.mt4 39 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -2.63 -2.35 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:36 -4 7 2021-01-19 1.0014 -1.0014
FXTM Pro MT4 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 -2.63 -2.35 09:30:00 23:00:00 23:00:00 - 09:30:00 GTC 1:89 -4 7 2021-01-01 8.9333 -8.9333
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top