การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Twenty-First Century Fox , Inc. (A)

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Stock CFDs MT4 4 10 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -2.9 -3.94 16:31:00 22:59:00 1:10 -4 7 2021-03-09 0.23 -0.23
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top