การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Japan 225

ข้อกำหนดของสัญญา

พารามิเตอร์FXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4
สเปรดทั่วไป402840
ขนาดลอต100010001000
สัญญาขั้นต่ำ0.10.10.1
Maximum Contract5550
ราคาส่วนเพิ่มขั้นต่ำ111
ขนาดของสัญญา ส่วนเพิ่มขั้นต่ำ0.10.10.1
Tick Value, JPY100010001000
Tick Size111
เฮดจ์มาร์จิ้น, %505050
Swap สำหรับคำสั่งขาย, JPY-865-865-865
Swap สำหรับคำสั่งซื้อ, JPY-1065-1065-1065
เปิด01:30:0001:30:0001:30:00
ปิด23:00:0023:00:0023:00:00
Trading Recess23:00:00 - 01:30:0023:00:00 - 01:30:0023:00:00 - 01:30:00
สถานะคำสั่งซื้อขายGTCGTCGTC
เลเวอเรจ1:551:1561:55
ไม่มีสวอป (ค่าธรรมเนียมรายวัน), USD ต่อล็อต-16-16-16
ค่าเผื่อวันของ Swap Free777
Dividend Ex-Date2019-09-272019-09-272019-09-27
* Dividend for Long Positions1.47691.47691.4769
* Dividend for Short Positions-1.4769-1.4769-1.4769
* Please note that the dividend amount above is provisional and may be subject to change according to the changes from our Liquidity Providers. โปรดทราบว่าจำนวนเงินปันผลข้างต้นเป็นจำนวนเฉพาะกาลและอาจถูกเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงจากผู้ดูแลสภาพคล่อง
Scroll Top