การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Japan 225

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 40 1000 0.1 5 1 0.1 1000 1 - 50 -865 -1065 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:55 -16 7 2021-02-25 0.1149 -0.1149
FXTM ECN 29 1000 0.1 5 1 0.1 1000 1 - 50 -865 -1065 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:156 -16 7 2021-02-25 0.1149 -0.1149
FXTM ECN MT5 29 1000 0.1 5 1 0.1 - - - 50 -865 -1065 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:156 -16 7 - - -
FXTM ECN Zero.mt4 44 1000 0.1 50 1 0.1 1000 1 - 50 -865 -1065 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:55 -16 7 2021-02-25 0.1149 -0.1149
FXTM Pro MT4 29 1000 0.1 5 1 0.1 1000 1 50 -865 -1065 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:156 16 7 2020-03-28 1.6221 -1.6221
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top