การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

New Zealand Dollar/US Dollar

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 2.9 3.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.32 -0.21 00:05:00 23:55:00 FX Majors -5.4 7
FXTM CENT 4.2 4.5 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.32 -0.21 00:05:00 23:55:00 FX Majors -5.4 7
FXTM ECN 0.6 0.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.32 -0.21 00:05:00 23:55:00 FX Majors -5.4 7
FXTM ECN MT5 0.3 0.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.32 -0.21 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.4 4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.32 -0.21 00:05:00 23:55:00 FX Majors -5.4 7
FXTM Pro MT4 0.3 0.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.32 -0.21 00:05:00 23:55:00 FX Majors -5.4 7
FXTM Pro MT5 0.3 0.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.32 -0.21 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.4 4.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.32 -0.21 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.4 3.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.32 -0.21 00:05:00 23:55:00 FX Majors -
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top