การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

UK 100

UK100 - อัตราสด

0

สูงสุด: 0

0 %

ต่ำสุด: 0

ซื้อ

0

ขาย

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

UK100 - กราฟ

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 50 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -2 -5.1 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:63 -7 7 2021-02-25 19.0506 -19.0506
FXTM ECN 15 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -2 -5.1 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:108 -7 7 2021-02-25 19.0506 -19.0506
FXTM ECN MT5 15 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -2 -5.1 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:108 -7 7 - - -
FXTM ECN Zero.mt4 55 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -2 -5.1 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:63 -7 7 2021-02-25 19.0506 -19.0506
FXTM Pro MT4 15 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 -2 -5.1 03:30:00 23:00:00 23:00:00 - 03:30:00 GTC 1:108 -7 7 2020-04-23 4.3418 -4.3418
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top