การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

US Dollar/Canadian Dollar

USDCAD - อัตราสด

0

สูงสุด: 0

0 %

ต่ำสุด: 0

ซื้อ

0

ขาย

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

USDCAD - กราฟ

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 2.3 2.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors -6.9 7
FXTM CENT 2.8 3.1 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors -6.9 7
FXTM ECN 0.4 0.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors -6.9 7
FXTM ECN MT5 0.1 0.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.2 2.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors -6.9 7
FXTM Pro MT4 0.1 0.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors -6.9 7
FXTM Pro MT5 0.1 0.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.2 2.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.2 2.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top