การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

US Dollar/Hong Kong Dollar

USDHKD - อัตราสด

0

สูงสุด: 0

0 %

ต่ำสุด: 0

ซื้อ

0

ขาย

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

USDHKD - กราฟ

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 14.4 14.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors -10.7 7
FXTM ECN 2.6 3.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors -10.7 7
FXTM ECN MT5 0.7 3.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM ECN Zero.mt4 9.8 15.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors -10.7 7
FXTM Pro MT5 0.7 3.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 9.8 14.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM Standard MT5 9.8 14.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top