การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

US Dollar/Forint

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 19.4 29.3 100000 0.01 0.001 0.01 10 50 -2.08 -2.16 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN 4 21.5 100000 0.01 0.001 0.01 10 50 -2.08 -2.16 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN Zero.mt4 4 35 100000 0.01 0.001 0.01 10 50 -2.08 -2.16 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top