การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

US Dollar/Norwegian Krone

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 47.9 49.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.64 -3.48 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5.9 7
FXTM ECN 2.4 26.4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.64 -3.48 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5.9 7
FXTM ECN MT5 7.4 30.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.64 -3.48 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM ECN Zero.mt4 6.6 68 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.64 -3.48 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5.9 7
FXTM Pro MT4 7.4 30.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.64 -3.48 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5.9 7
FXTM Pro MT5 7.4 30.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.64 -3.48 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 6.6 49.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.64 -3.48 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM Standard MT5 6.6 49.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.64 -3.48 00:05:00 23:55:00 FX Minors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top