Perjanjian Pembukaan Akaun

Sila muat turun dan baca senarai dokumen-dokumen berikut dengan berhati-hati dan pastikan anda memahami implikasi setiap satunya.

Sila Ambil Perhatian:
Sila ambil perhatian jika dan apabila anda memilih untuk menamatkan hubungan kerja anda dengan ForexTime (FXTM), kami harus menyimpan Data Peribadi anda untuk lima tahun berikutnya.

Scroll Top