CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Lịch giao dịch của FXTM trong mùa lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2018

20.12.2018 Lịch Giao dịch

Lịch giao dịch của FXTM sẽ có thay đổi do ngày nghỉ theo luật pháp sắp tới trong mùa Giáng Sinh 2018 và Năm Mới.

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết lịch của tất cả công cụ sẽ có thay đổi.

Nhóm

24.12.2018

25.12.2018

26.12.2018

31.12.2018

01.01.2019

02.01.2019

Forex

*Đóng vào lúc 21:00

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

*Đóng vào lúc 21:00

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

Tiền điện tử
có thể giao dịch theo FT Global Limited

*Đóng vào lúc 21:00

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

*Đóng vào lúc 21:00

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

Cổ phiếu Hoa Kỳ

*Đóng vào lúc 20:00

*Đóng

Giao dịch bình thường

*Đóng vào lúc 21:00

*Đóng

Giao dịch bình thường

 Kim loại quý

*Đóng vào lúc 20:30

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

*Đóng vào lúc 21:00

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

Hàng có sẵn (Dầu thô, NatGas)

*Đóng vào lúc 20:15

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

*Đóng vào lúc 21:00

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

Hàng có sẵn (Brent)

*Đóng vào lúc 20:15

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

*Đóng vào lúc 21:00

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

Chỉ số quý (JAP225, SP500m, ND100m, WST30m)

*Đóng vào lúc 20:00

*Đóng

*Đóng

*Đóng vào lúc 21:00

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

Chỉ số hợp đồng (AUS200)

*Đóng vào lúc 05:30

*Đóng

*Đóng

*Đóng vào lúc 05:30

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

Chỉ số hợp đồng (UK100)

*Đóng vào lúc 14:50

*Đóng

*Đóng

*Đóng vào lúc 14:50

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

Chỉ số hợp đồng (HSI50)

*Đóng vào lúc 10:30

*Đóng

*Đóng

*Đóng vào lúc 10:30

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

Chỉ số hợp đồng (STOX50)

*Đóng

*Đóng

*Đóng

*Đóng

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

Chỉ số hợp đồng (GDAXIm)

*Đóng

*Đóng

*Đóng

*Đóng

*Đóng

Giao dịch bình thường

Chỉ số hợp đồng (SPN35)

*Đóng vào lúc 15:00

*Đóng

*Đóng

*Đóng vào lúc 15:00

*Đóng

Giao dịch bình thường

Chỉ số hợp đồng (FCHI40)

*Đóng vào lúc 15:00

*Đóng

*Đóng

*Đóng vào lúc 15:00

*Đóng

*Mở vào lúc 06:00

*Tất cả các giờ đều là giờ EET (Eastern European Time) – Giờ máy chủ trong MT4.

Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản bị giảm trên thị trường, FXTM có thể chuyển đổi giao dịch trên các công cụ thanh khoản thấp sang chế độ “Chỉ đóng” hoặc có thể đóng tất cả giao dịch trên các công cụ này.

Ngoài ra, trong trường hợp thanh khoản thấp, mức chênh lệch có thể sẽ tăng mạnh so với mức trung bình thông thường.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay quan ngại nào về các thay đổi này, đừng ngại liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng tận tâm của FXTM.

Bạn có đang giao dịch với nhà môi giới được quy định bởi nhiều tổ chức không? Hãy đăng ký với FXTM ngay hôm nay.

Tin tức Sự kiện Mới nhất

Scroll Top