CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Đánh giá Mức độ Phù hợp

Đánh giá Mức độ Phù hợp là một bảng câu hỏi ngắn gọn mà từ đó chúng tôi sẽ biết được kinh nghiệm của bạn trong thị trường tài chính cũng như kiến thức về rủi ro liên quan của bạn. Đánh giá này đảm bảo bạn được cấp quyền sử dụng đòn bẩy, các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với bạn nhất.

Đánh giá Mức độ Phù hợp cần thiết để mở tài khoản giao dịch và nhằm đảm bảo chúng tôi hạn chế khả năng bạn gặp phải rủi ro qua đòn bẩy.

Bạn có thể làm đánh giá lại hai tuần sau lần thực hiện trước đó.

Đòn bẩy thấp nhất mà bạn có thể nhận được là 1:25. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu tăng đòn bẩy lên đến 1:10 hoặc thậm chí là 1:1 nếu muốn.

FXTM cung cấp nhiều tỷ lệ đòn bẩy cố định khác nhau tùy thuộc vào công cụ giao dịch, tối đa lên tới 1:30. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây

Phần đào tạo của chúng tôi có tài liệu đào tạo đa dạng để giúp bạn hiểu rõ hơn về các sản phẩm Forex và CFD, cũng như các rủi ro liên quan khi giao dịch.

Back to FAQ
Scroll Top