CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Thông tin liên hệ

FXTM có văn phòng ở rất nhiều thành phố và quốc gia. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang Liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể liên hệ bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi khi có bất cứ thắc mắc nào về bất cứ trải nghiệm nào của bạn. Từ việc đăng ký, đến việc tải về nền tảng, đến việc truy cập MyFXTM.

(từ thứ Hai đến thứ Sáu 06:00-18:00 GMT / GMT+1 DST)

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi +44 203 695 1091, qua Trò chuyện trực tuyến, hoặc bằng email support@forextime.co.uk.

Bạn có thể liên hệ bộ phận Mở tài khoản của chúng tôi khi có bất cứ thắc mắc nào về việc hoàn tất và xác minh hồ sơ của bạn.

(từ thứ Hai đến thứ Sáu 06:00-18:00 GMT / GMT+1 DST)

Email: documents@forextime.co.uk.

Bạn có thể liên hệ bộ phận Hậu bị của chúng tôi khi có bất cứ thắc mắc nào về việc ký gửi, rút tiền và các phương thức thanh toán.

(từ thứ Hai đến thứ Sáu 06:00-18:00 GMT / GMT+1 DST)

Bạn có thể gửi email backoffice@forextime.co.uk.

Back to FAQ
Scroll Top