CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Ví được tạo tự động khi bạn mở tài khoản MyFXTM và có thể sử dụng để nạp tiền, rút tiền và chuyển tiền nội bộ đến và từ tài khoản giao dịch của bạn bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, hoặc để đầu tư.

Tất cả các khách hàng FXTM đã đăng ký.

Back to FAQ
Scroll Top