CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Các Video Ngắn về Giao dịch Forex

Tìm hiểu các khái niệm quan trọng về forex, giao dịch và phân tích kỹ thuật với các video đào tạo ngắn và dễ hiểu của chúng tôi.

Forex là gì?
1:05
Pip là gì?
0:46
Giá mua Là gì/Giá bán Là gì
1:04
Chênh lệch Là gì?
1:05
Đồng tiền Yết giá và Đồng tiền Định giá là gì?
0:59
Cặp tỷ giá giao dịch “Chính” là gì?
01:05
Cặp tỷ giá chéo là gì?
01:00
Cặp tỷ giá yếu là gì?
01:05
Lô trong Forex là gì?
01:05
Giá trị của Pip là gì?
01:30
Đòn bẩy là gì?
1:25
Ký quỹ là gì?
1:10
Số dư của bạn là gì?
0:55
Số dư tức thời của bạn là gì?
0:54
Số dư khả dụng là gì?
1:25
Mức Ký quỹ là gì?
0:50
Lệnh gọi Ký quỹ là gì?
1:10
Mức Ngưng giao dịch là gì?
1:05
Phí qua đêm là gì?
1:40
Giá mua và Giá bán trên Thực tế
3:20
Mua vào và Bán ra nghĩa là gì?
1:15
Dừng mua và Dừng bán là gì?
1:20
Giới hạn mua và Giới hạn bán là gì?
1:30
Giới hạn Dừng mua là gì?
1:30
Giới hạn Dừng bán là gì?
1:25
Chốt lãi là gì?
2:10
Lệnh Cắt lỗ là gì?
2:10
Lệnh Dừng treo là gì?
1:40
Chiến lược Giao dịch được dựa trên những gì?
2:40
Chiến lược Giao dịch bao gồm những gì?
2:50
Các Quy tắc Quản lý Rủi ro trong khi Giao dịch
2:25
Phân tích Kỹ thuật Là gì?
1:55
Biểu đồ Thanh là gì?
1:55
Biểu đồ Hình nến Nhật Bản là gì?
1:45
Biểu đồ Đường là gì?
1:18
Xu hướng Là gì?
2:05
Xu hướng tăng là gì?
1:20
Xu hướng giảm trong Giao dịch Forex là gì?
1:25
Phạm vi trong Giao dịch là gì?
1:40
Hỗ trợ và Kháng cự trong Giao dịch là gì?
1:35
Khi nào Nhà giao dịch Ngoại hối nên Bán hoặc Mua?
1:30
Đảo chiều Xu hướng trong Giao dịch là gì?
1:20
Cách Tuân thủ Nguyên tắc trong Giao dịch
1:20
Scroll Top