CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Giá mua và Giá bán trên Thực tế Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Giá mua và Giá bán trong Thực tế

Giá mua là giá mà tại đó nhà giao dịch forex sẵn lòng bán ra một cặp tỷ giá. Giá bán là giá mà tại đó nhà giao dịch forex sẵn lòng mua vào một cặp tỷ giá. Cửa sổ Theo dõi Thị trường hiển thị Giá mua và Giá bán theo thời gian thực đối với mỗi công cụ tài chính. Ngoài ra, Giá mua được hiển thị dưới dạng đường màu xám nằm ngang trong Khu vực Biểu đồ của Phần mềm đầu cuối Khách hàng. Bằng cách thêm dấu kiểm tra cạnh đường ‘Hiển thị Giá bán’ trong thẻ Phổ biến của cửa sổ Thuộc tính, đường Giá bán màu đỏ cũng sẽ được hiển thị trong Khu vực Biểu đồ.

Ví dụ về Đặt lệnh Bán

Khi nhà giao dịch đặt lệnh Bán, giao dịch sẽ được khớp lệnh ở mức Giá mua. Mọi khoản lãi sẽ được tính ở mức giá Bán. Điều tương tự cũng đúng đối với Cắt lỗ. Ví dụ, nếu nhà giao dịch mở vị thế bán ở mức 1.17744 với Chốt lãi tại mức 1.17700 và Cắt lỗ tại mức 1.17800, khi đó giá Mua/Bán tương ứng được áp dụng:

Khi bán, giá bán phải đạt mức giá Chốt lãi hoặc Cắt lỗ đối với vị thế để đóng. Tùy thuộc vào giá nào đạt được trước, bạn sẽ kiếm lời hoặc thua lỗ.

Ví dụ về Đặt lệnh Mua

Ngược lại, nếu nhà giao dịch quyết định đặt lệnh Mua, thì giao dịch sẽ được thực hiện ở mức Giá bán. Mọi khoản lãi sẽ được tính ở mức giá Mua. Điều tương tự cũng đúng đối với Cắt lỗ. Ví dụ, nếu nhà giao dịch mở vị thế mua ở mức 1.17797 với Chốt lãi tại mức 1.17848 và Cắt lỗ tại mức 1.17786, khi đó giá Mua/Bán tương ứng được áp dụng:

Khi mua, giá mua phải đạt mức giá Chốt lãi hoặc Cắt lỗ đối với vị thế để đóng. Tùy thuộc vào giá nào đạt được trước, bạn sẽ kiếm lời hoặc thua lỗ.

Giờ đây bạn đã biết Giá Mua và Giá bán là gì! Hãy ghi nhớ để luôn giao dịch một cách thông minh.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top