CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Biểu đồ Đường là gì? Technical Analysis

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Biểu đồ Đường là gì?

Nhiều nhà giao dịch thích biểu đồ đường hơn biểu đồ Hình nến Nhật Bản hay biểu đồ Thanh. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch, những người giao dịch trên thị trường chứng khoán thích sử dụng biểu đồ đường để xem biến động giá. Điều này là vì họ xem giá đóng cửa là giá quan trọng nhất trong tất cả. Biểu đồ đường cơ bản bao gồm giá đóng cửa cho mỗi giai đoạn.

Trong tất cả ba phương pháp phân tích biểu đồ, biểu đồ đường là đơn giản và dễ hiểu nhất cho người mới bắt đầu. Không cần kiến thức chuyên môn và chúng mang lại bức tranh lớn về thị trường. Mặt khác, chúng thiếu nhiều thông tin mà Biểu đồ Thanh, và đặc biệt biểu đồ Hình nến Nhật bản hiển thị. Điều này bao gồm giá mở cửa, giá cao nhất, và giá thấp nhất. Vì lý do này, chúng có thể gây hiểu lầm và nhà giao dịch nên thận trọng nếu họ quyết định sử dụng loại phương thức phân tích biểu đồ này. Hãy tiếp tục theo dõi để biết thêm nhiều video cơ bản về Phân tích Kỹ thuật!

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top