CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Giá mua Là gì/Giá bán Là gì Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Giá bán và Giá mua

Giá mua là giá mà một nhà giao dịch forex sẵn lòng bán ra một cặp tỷ giá. Giá bán là giá mà một nhà giao dịch sẽ mua vào một cặp tỷ giá. Cả hai loại giá này được đưa ra theo thời gian thực và được cập nhật liên tục. Vậy chẳng hạn, tỷ giá của đồng bảng Anh so với đồng đô la Mỹ có giá mua là 1.20720, đó là mức giá mà nhà giao dịch muốn mua cặp tỷ giá GBPUSD. Một người bán cho rằng một đồng tiền sẽ giảm giá có thể bán ra ở mức giá mua để tận dụng việc giám giá. Nếu tỷ giá của đồng bảng Anh so với đồng đô la Mỹ có giá bán là 1.20740, đó là mức giá mà nhà giao dịch muốn trả để mua vào cặp tỷ giá này. Sự khác biệt giữa giá bán và giá mua là chênh lệch.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top