CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Đòn bẩy là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Đòn bẩy trong Giao dịch Forex là gì?

Đòn bẩy trong forex giống như “khoản vay” mà nhà môi giới cung cấp cho nhà giao dịch để nhà giao dịch có nhiều vốn giao dịch hơn so với số tiền họ đã nạp ban đầu. Nó được thể hiện dưới dạng tỷ lệ. Một số mức đòn bẩy mà FXTM cung cấp (tùy thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm của khách hàng), bao gồm 1:50, 1:100, 1:200 và 1:500. Dưới đây là ví dụ về cách thức đòn bẩy hoạt động: chúng ta hãy giả định rằng nhà giao dịch có vốn giao dịch là 10.000 EUR và giao dịch với đòn bẩy là 1:100. Theo đòn bẩy của anh ấy, vốn giao dịch được tăng lên 100 lần, có nghĩa là anh ấy có 1.000.000 EUR (10.000 x 100) để giao dịch. Nếu anh ấy quyết định mua EURUSD với tỷ giá 1.3055 và đóng vị thế của mình với tỷ giá 1.3155, anh ấy sẽ tăng gần gấp đôi số vốn của mình! ((1.3155 – 1.3055) x 1.000.000 EUR = 10.000 USD).

Trái lại, nếu cùng nhà giao dịch này mua EURUSD với tỷ giá 1.3055, nhưng đóng vị thế của mình với tỷ giá 1.3005, anh ấy sẽ lỗ gần một nửa số vốn của mình. ((1.3005 – 1.3055) x 1.000.000 EUR = -5.000 USD). Điều rất quan trọng cần nhớ là mặc dù đòn bẩy có thể tăng vốn của bạn và mang lại cho bạn cơ hội để nhân lợi nhuận của mình, nhưng nó cũng có thể nhân thua lỗ của bạn. Vì vậy, bạn phải sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan!

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top