CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Ký quỹ là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Ký quỹ trong Giao dịch Forex là gì?

Ký quỹ là số tiền mà nhà môi giới cần từ nhà giao dịch để chi trả cho bất kỳ khoản thua lỗ tiềm năng nào, vì nhà giao dịch được phép sử dụng nhiều vốn hơn số tiền mà họ nạp ban đầu. Nó giống như khoản tiền nạp thiện chí được thể hiện dưới dạng phần trăm và liên quan trực tiếp đến đòn bẩy mà bạn đang giao dịch. Cách mô tả ký quỹ khác là số tiền bạn cần có trong tài khoản của mình để giữ vị thế mở. Chẳng hạn, nếu nhà giao dịch đã nạp 20.000 USD trong tài khoản với đòn bẩy là 1:25, ký quỹ được đặt bởi nhà môi giới sẽ là 4%. Điều này có nghĩa là nếu nhà giao dịch mua 2 lô EURUSD với tỷ giá 1.2000, anh ấy sẽ cần 9.600 USD (4% của 240.000 USD (200.000 x 1.2000)) trong tài khoản của mình để giữ vị thế mở.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top