CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Lệnh Cắt lỗ là gì? Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Lệnh Cắt lỗ trong giao dịch Forex là gì?

Ngoài lệnh Chốt lãi, mức giá được tính toán trước quan trọng không kém được sử dụng bởi nhà giao dịch ngày nay đó là Cắt lỗ. Như tên gọi cho thấy, đây là loại lệnh chờ cho phép nhà giao dịch đặt mức định trước trên biểu đồ giá nhằm đóng vị thế thua lỗ. Nói cách khác, nó đảm bảo thua lỗ tối thiểu vì nó đóng vị thế. Cắt lỗ được viết tắt là (S/L). Chẳng hạn, nhà giao dịch mua vào (nói cách khác, vào vị thế mua) bằng cách tham gia thị trường ở mức 1.2980, hy vọng giá trên đà cao hơn. Anh ấy biết rằng thị trường là không thể dự đoán trước, tuy nhiên, nó có thể đi theo chiều hướng ngược lại so với mong đợi của mình. Vì vậy, anh ấy tính toán rủi ro trước khi tham gia thị trường, và đặt lệnh Cắt lỗ dưới giá vào lệnh. Nếu giá Mua đạt giá Cắt lỗ định trước ở mức 1.2880, vị thế được đóng và thua lỗ tối thiểu được đảm bảo.

Tương tự, nếu nhà giao dịch vào vị thế bán, hy vọng giá giảm, anh ấy đặt lệnh Cắt lỗ bảo vệ ở mức cao hơn giá vào lệnh trong trường hợp giá tăng lên. Nếu giá Bán đạt giá Cắt lỗ định trước, vị thế được đóng và thua lỗ tối thiểu được đảm bảo.

Cắt lỗ đã được thiết kế để bảo vệ vốn của bạn bằng cách đảm bảo thua lỗ tối thiểu; nó là mức được đặt trước bởi nhà giao dịch theo số tiền họ sẵn sàng mạo hiểm và/hoặc thua lỗ. Điều quan trọng cần nhớ là lệnh Cắt lỗ và/hoặc Chốt lãi có thể được đặt trên tài khoản Khớp lệnh Nhanh đồng thời khi tham gia thị trường. Trên tài khoản Khớp lệnh Thị trường, bạn có thể chỉ định lệnh Cắt lỗ hoặc Chốt lãi khi đặt lệnh chờ để tham gia thị trường.

Cắt lỗ và Chốt lãi là hai yếu tố quan trọng trong Quản lý Rủi ro – điều gì đó sẽ được đề cập trong video trong tương lai.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top