CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Xu hướng Là gì? Technical Analysis

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Xu hướng Là gì?

Có thể bạn đã nghe đến các cụm từ phổ biến như “Xu hướng là bạn bè” và “đi theo xu hướng”. Nhưng, chính xác thì Xu hướng là gì? Theo định nghĩa đơn giản nhất, Xu hướng nghĩa là chiều hướng của thị trường. Hiểu theo nghĩa kỹ thuật hơn, Xu hướng là chiều hướng của các đỉnh và đáy liên tiếp. Có ba loại xu hướng chính: xu hướng tăng, xu hướng giảm và đi ngang. Trong xu hướng tăng, có các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Khi kiểm tra kỹ hơn, một người có thể nhận thấy rằng mỗi đỉnh cao hơn đỉnh trước đó và mỗi đáy cũng cao hơn đáy trước đó. Xu hướng tăng có thể tiếp diễn theo cùng chiều hướng.

Trong xu hướng giảm, có các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Khi kiểm tra kỹ hơn, một người có thể nhận thấy rằng mỗi đỉnh thấp hơn đỉnh trước đó và mỗi đáy cũng thấp hơn đáy trước đó. Cũng như xu hướng tăng, xu hướng giảm có thể tiếp diễn theo cùng chiều hướng. 

Khi thị trường không đi theo xu hướng, nó không đi lên hoặc đi xuống. Thay vào đó, nó đi ngang. Khi kiểm tra kỹ hơn, một người sẽ nhận thấy rằng trong biến động đi ngang, có các đỉnh gần bằng nhau và đáy gần bằng nhau. Một cách khác để định nghĩa biến động đi ngang này là gọi nó là biên độ. Không giống như xu hướng tăng và xu hướng giảm, một biên độ có nhiều khả năng bứt lên trên hoặc xuống dưới mô hình đi ngang.

Bây giờ, bạn đã biết tại sao xu hướng lại là bạn bè! Hẹn gặp lại lần tới, các nhà giao dịch! 

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top