CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Số dư của bạn là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Số dư của bạn trong Giao dịch Forex là gì?

Khi giao dịch, số dư đề cập đến số tiền mà nhà giao dịch có trong tài khoản giao dịch của mình. Tuy nhiên, việc nhớ rằng số tiền này không bao gồm bất kỳ khoản lợi nhuận hoặc thua lỗ nào mà nhà giao dịch có thể có từ bất kỳ vị thế mở nào là rất quan trọng. Nếu nhà giao dịch có vị thế mở, số dư của họ có thể thay đổi tùy thuộc vào lợi nhuận hoặc thua lỗ mà họ đã tạo ra sau khi giao dịch (hoặc một phần của giao dịch) được đóng. Số dư của nhà giao dịch nằm trong các phần khác nhau trên nền tảng giao dịch, tùy thuộc vào việc nhà giao dịch sử dụng nền tảng MT4 hay MT5. Trên Phần mềm đầu cuối Khách hàng MT4, số dư được hiển thị trong cửa sổ Phần mềm đầu cuối dưới thẻ Giao dịch. Trên MT5, Số dư có thể được hiển thị trong Hộp công cụ dưới thẻ Giao dịch.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top