The British Pound descended deeper into the abyss this morning with prices falling below $1.27 for the first time since January 2019 as uncertainty over Brexit dented investor sentiment.

Rising concerns over the UK crashing out of the European Union without any kind of transition deal coupled with political drama in Westminster compounded to the Pound’s woes. With a broadly stronger Dollar rubbing salt in the wound and punishing Sterling further, the GBPUSD remains heavily bearish on the daily timeframe. 

Much attention will be directed towards today UK inflation report hearings by the Bank of England's Governor. While this event could impact the Pound, the currency is likely to be more concerned with Brexit developments and the Political drama at home.

Technical traders will continue to closely observe how the GBPUSD behave around the 1.2700 level. A solid daily close below this point signals a move lower towards 1.2620 and 1.2500 as discussed earlier in the week.

Điều khoản miễn trừ: Nội dung trong bài viết này bao gồm các quan điểm cá nhân và không nên được hiểu là thông tin tư vấn đầu tư cá nhân và/hoặc tư vấn khác và/hoặc một lời đề nghị và/hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các công cụ tài chính và/hoặc sự bảo đảm và/hoặc dự đoán về hiệu quả đầu tư trong tương lai. ForexTime (FXTM), các đơn vị liên kết, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào nảy sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên các thông tin hoặc dữ liệu đó.