Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 70% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

The Moving Average Spring Strategy Part II | 16.04.2019

Join FXTM’s experienced Forex Educator Theunis Kruger for the next installment of his successful webinar series, ‘The Moving Average Spring Strategy Part II’. Designed for both new and more experienced traders, this presentation focuses on the Moving Average Spring Strategy and its uses in online trading. Theunis will provide participants with practical, step-by-step demonstrations, as well as detailed information on the importance of trend and risk-management strategies.

Recently Uploaded

Scroll Top