CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Tài khoản Standard

Tài khoản Classic MT4 của Ngành forex

Chi tiết Tài khoản

Nền tảng Giao dịch MetaTrader 4
Đồng tiền trong Tài khoản USD / EUR / GBP
Tỷ lệ Đòn bẩy / Mức ký quỹ. Đòn bẩy được đặt dựa trên công cụ giao dịch và được giới hạn với mức tối đa là 1:30. Tham khảo tại đây để biết thêm thông tin.
Tiền nạp tối đa No
Tiền nạp tối thiểu $/€/£ 100
Hoa hồng No
Khớp lệnh Khớp lệnh Nhanh
Chênh lệch Từ 1.3 3
Báo động Số dư
Tạm Dừng
Miễn phí qua đêm Yes
Mức Giới hạn & Dừng 1 chênh lệch
Hiển thị giá 5 số thập phân cho FX (3 số cho các cặp đồng tiền JPY), Kim loại Giao ngay: 2 chữ số thập phân đối với XAUUSD và 3 chữ số thập phân đối với XAGUSD
Công cụ Giao dịch Majors, Minors, Exotics4 — 59, Spot Metals — 5, CFD giao ngay - 1415, 16
Khối lượng Tối thiểu bằng Lô trên mỗi Giao dịch 0.01
Lô rất nhỏ (0.01) Yes
Lô nhỏ (0.1) Yes
Lô Standard (1) Yes
Lô Step 0,01
Khối lượng Tối đa mỗi Giao dịch 30
Số Lệnh Tối đa 100
Số Lệnh chờ Tối đa 100

Scroll Top