CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Australian Dollar/Swiss Franc

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4FXTM PRO
Chênh lệch Tối thiểu3.46.40.63.20.4
Các Chênh lệch Phổ biến5.46.835.81.8
Số lượng Lô1000001000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.000010.000010.000010.000010.00001
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng0.010.010.010.010.01
Giá trị Pip /0.01 lô0.10.0010.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm5050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-0.67-0.67-0.67-0.67-0.67
Hoán đổi Mua (Swap Long)0.080.080.080.080.08
Mở00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-11.5-11.5-11.5-11.5-11.5
Số ngày Không Hoán đổi được phép77777
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

AUDCHF - Biểu đồ

Scroll Top