CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Gold/Euro

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4
Chênh lệch Tối thiểu613030
Các Chênh lệch Phổ biến737081
Số lượng Lô100100100
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng0.010.010.01
Giá trị Pip /0.01 lô0.010.010.01
Số dư được Bảo hiểm505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-5.30-5.30-5.30
Hoán đổi Mua (Swap Long)-10.90-10.90-10.90
Đóng23:55:0023:55:0023:55:00
Trading Recess23:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:00
Trạng thái LệnhGTCGTCGTC
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-19.8-19.8-19.8
Số ngày Không Hoán đổi được phép777
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

XAUEUR - Biểu đồ

Scroll Top