CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Công cụ tính giá trị Pip

Một công cụ hữu ích cho mọi nhà giao dịch, công cụ tính giá trị Pip của chúng tôi sẽ giúp bạn tính toán giá trị của một pip bằng đồng tiền mà bạn muốn giao dịch. Thông tin này rất quan trọng trong việc xác định liệu một giao dịch có đáng để bạn chấp nhận rủi ro hay không và quản lý rủi ro đó một cách thích hợp.
Công cụTỷ lệ

Cách thức hoạt động:

Với 4 bước đơn giản, công cụ tính giá trị Pip sẽ cho biết giá trị thực sự của một pip bằng đồng tiền mà bạn lựa chọn.

  1. Thiết lập số lượng pip
  2. Chọn cặp tiền tệ để giao dịch
  3. Chọn số lô mà bạn muốn giao dịch
  4. Chọn đồng tiền mà bạn muốn giá trị pip sẽ được hiển thị theo đó
Scroll Top