CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Công cụ tính toán Lợi nhuận

Trước khi bạn mở vị thế trên một giao dịch, việc biết chính xác bạn có thể thu được hoặc đánh mất bao nhiêu vốn tùy thuộc vào kết quả của giao dịch là rất quan trọng. Công cụ tính toán Lợi nhuận của chúng tôi là một công cụ đơn giản được thiết kế để giúp bạn làm việc đó.

Tính toán lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng của bạn ngay

Công cụ tính toán hoạt động như thế nào?

Để xác định lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng của một giao dịch, chỉ cần bắt đầu bằng cách chọn cặp tỷ giá mà bạn lựa chọn và chọn bạn sẽ mua vào hay bán ra. Sau khi đã đặt giá mở cửa và đóng cửa, bạn có thể chọn đồng tiền mà bạn muốn xem kết quả.

Tôi cần biết điều gì khác?

Kết quả thực tế của một giao dịch trực tiếp có thể thay đổi do các yếu tố như biến động bất ngờ hoặc tin tức và công bố thị trường quan trọng.

Bạn cũng nên nhớ rằng các loại tài khoản khác nhau áp dụng hoa hồng, phí qua đêm và chênh lệch khác nhau. Thông tin nêu trên nên được sử dụng làm hướng dẫn cùng với các kỹ thuật quản lý rủi ro khác. Để biết thêm thông tin chi tiết về các điều khoản đối với mỗi loại tài khoản, vui lòng nhấp vào đây.

Gia nhập cùng trên 4 triệu nhà giao dịch và nhận nhiều hơn với FXTM

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top