CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Công cụ tính lợi nhuận

Trước khi bước vào một giao dịch, có thể bạn muốn biết bạn sẽ lời hoặc lỗ bao nhiêu từ giao dịch đó. Công cụ tính Lợi nhuận của FXTM là một công cụ đơn giản giúp bạn xác định kết quả của một giao dịch và xác định xem liệu giao dịch đó có thuận lợi hay không. Bạn cũng có thể thiết lập các mức giá đặt mua và giá chào bán khác nhau và so sánh kết quả.

Cơ chế hoạt động:

Với 4 bước đơn giản, Công cụ tính Lợi nhuận sẽ giúp bạn xác định lãi/lỗ tiềm năng của một giao dịch.

  1. Chọn cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch
  2. Chọn xem bạn sẽ bán hay mua
  3. Đặt giá mở và đóng
  4. Chọn đồng tiền mà bạn muốn xem kết quả theo đóCông cụTỷ lệ

Xin Lưu ý:

  • Kết quả thực sự của lệnh giao dịch có thể thay đổi do các yếu tố khác nhau như tin tức được công bố.
  • Các loại tài khoản khác nhau áp dụng phí hoa hồng và phí qua đêm khác nhau, và mỗi vị thế có một mức chênh lệch khác nhau. Công cụ tính Lợi nhuận không tính đến những giá trị này. Do đó, để có được kết quả chính xác, những giá trị này nên được nhập bằng tay. Để biết thêm thông tin liên quan đến phí hoa hồng và phí qua đêm, vui lòng nhấp vào đây.
Scroll Top